Press Release: Phadia AB - Nytt snabbtest för allergidiagnostik har blivit godkänt för försäljning i USA

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har idag givit Phadia AB, världsledande inom allergidiagnostik och med huvudkontor i Uppsala, godkännande att sälja sitt nya snabbtest för allergi, ImmunoCAP® Rapid i USA.

Allergi är ett växande sjukdomsområde inom vilket ännu bara en mycket liten andel av alla allergiker får genomgå ett adekvat diagnostiskt test. Allergidiagnostiken erbjuder därför en stor tillväxtpotential och snabbtester av typen ImmunoCAP Rapid kan förenkla för läkaren att snabbt komma till en korrekt diagnos.

- "Godkännandet i USA av vårt snabbtest ImmunoCAP Rapid ger oss ökade möjligheter att kunna förstärka vår satsning på att bredda IgE-testning inom primärvården och därigenom ge fler patienter med allergiliknande symptom en möjlighet att få en korrekt diagnos", säger Håkan Englund, vVD Phadia AB.

ImmunoCAP Rapid är ämnat för användning i primärvården, och kan ge ett snabbt svar, en allergidiagnos, redan under det första läkarbesöket.

Testet är enkelt att utföra. Med ett stick i fingret får man hjälp med svaret på frågeställningen "Är det allergi eller inte?" Testet visar även vilka ämnen patienten är allergisk mot.

ImmunoCAP Rapid kommer under året att introduceras på den amerikanska marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Englund, vVD, tel 018-16 52 26, mobil 070-516 52 26.


För mer information om Phadia besök vår hemsida www.phadia.com
3/18/2009

As in all diagnostic testing, the diagnosis is made by the physican based on both test results and the patient history.