Testprincip sIgE

Se nedanstående sida för kopiering av bild och text.

http://www.phadia.com/sv/Laboratorier/Allergi/Produkter/Analyser/ImmunoCAP-Specific-IgE/Testprincip-ImmunoCAP-Specific-IgE/

Det är endast själva testprincipen i ord och bild som ska tas med, ej inledande text.

As in all diagnostic testing, the diagnosis is made by the physican based on both test results and the patient history.