Middallergener

  d1 Husstøvmidd

Allergenbeskrivelse

Dermatophagoides pteronyssinus

Familie

Pyroglyphidae

Husstøvmidd er en av de vanligste sensibiliseringskildene i alle deler av verden. Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae og D. microceras forekommer i de samme områdene, men det varierer geografisk hvor utbredt de er relativt sett.

Midd har en livssyklus på omtrent 2–3 måneder. Midden er opp til 0,3 mm stor. De lever i husstøv og trives i varme og høy fuktighet. Middens ekskrementer later til å være en viktig kilde til allergen eksponering. De er omtrent på størrelse med et pollenkorn og kan derfor svært enkelt bli luftbårne og trenge gjennom lungeblæren.

Allergeneksponering

Støv, tepper, puter, madrasser og stoppede møbler som inneholder biologisk materiale, særlig flass fra mennesker, er reservoarer for husstøvmidd. Andre eksponeringskilder er fuktige hus (> 45 % relativ fuktighet) eller boliger som ligger lavt.

Kryssreaktivitet

Allergener fra midd har både felles og artsspesifikke determinanter. Allergene determinanter deles med andre midd som tilhører Pyroglyphidae-familien, og er svært kryssreaktive med andre Dermatophagoides-arter. Det later til å være en begrenset kryssreaktivitet med lagermidd (nonpyroglyphid). Enkelte middallergene proteiner som tropomyosin er svært kryssreaktive mellom virvelløse dyr som reker, snegler, kakerlakker og fjærmygg.

Klinisk erfaring

IgE-medierte reaksjoner

Studier av husstøvallergikere over hele verden har vist at husstøvmidd er den vanligste årsakene til symptomer som stadig tilbakevendende astma, rhinitt og konjunktivitt, ofte med episoder om natten eller tidlig på morgenen.

Det er tegn som tyder på at en reduksjon av middallergennivåer kan medføre en stor forbedring i astmasymptomer. Foreløpig later det til at den eneste effektive måten å oppnå en permanent reduksjon av husstøvmiddallergener på er å senke luftfuktigheten og temperaturen sammen med effektiv rengjøring.