Diabetes mellitus

Diabetes mellitus er delt opp i insulinavhengig diabetes mellitus (IDDM), eller type I-diabetes, og ikke-insulinavhengig diabetes mellitus (NIDDM), eller type II-diabetes.

Førstnevnte er en autoimmun sykdom, der destruksjon av de insulinproduserende betacellene i de langerhanske øyene i pankreas fører til insulinmangel.

Dette står i kontrast til mangelen ved type II-diabetes mellitus, der det finnes motstand i de aktuelle organene mot effekten av insulin. Denne sykdommen forekommer nesten bare hos personer under 30 år, og flest tilfeller oppdages i alderen 10 til 14 år. Den forekommer i størst grad hos hvite og har en prevalens på omtrent 0,25 % i både USA og Europa (andre data: 0,2 %). Forekomsten av denne sykdommen har hatt en svak økning i løpet av de siste 50 årene.