Er det virkelig soyaallergi?

Ved hjelp av ImmunoCAP Components kan du peke ut nøyaktig hvilket protein soyapasienten er allergisk mot, for å finne kryssreaksjoner og dermed forbedre forebyggingen.
Slik kan du bedre identifisere og forebygge soyaallergi hos pasienter:
  • Bedre identifisering av pasienter med soyaallergi
  • Resultater ved bedre pasientforebygging 

ImmunoCAP Soybean

Komplett ekstrakt f14  
ImmunoCAP Components:  
Lagringsproteiner 

Gly m 5

Gly m 6

Forbundet med alvorlige reaksjoner

Stabile mot varmebehandling og fordøyelse

PR-10 Protein   Gly m 4

Forbundet med lokale reaksjoner (f.eks. OAS)

Labile mot varmebehandling og fordøyelse

Forbundet med allergi mot bjørk og bjørkerelaterte trepollentyper

* Systemiske reaksjoner kan forekomme, særlig hos pasienter som er allergiske mot bjørkerelaterte trepollentyper ved inntak av store mengder lavprosessert soya, for eksempel soyamelk.


Klikk for å vise forstørrede bilder av testalgoritme og risikovurdering for soya

Utfør en nøyaktig vurdering

ImmunoCAP Allergen-komponentene hjelper deg med å skille mellom "virkelige" allergier og kryssreaksjoner.

Ta en informert avgjørelse

Et bedre skille hjelper deg med å gi relevante råd og definere den optimale behandlingen.

Gjør en forskjell

Riktig forebygging hjelper deg med å forbedre pasientens velvære og livskvalitet.