Välkommen till Allergame!

Allergisymtom kan verka självklara. Men hur kan du vara säker på deras verkliga orsak? Är det ett allergen som utlöser symtomen? Eller flera? Allergame är ett interaktivt utbildningsspel som behandlar den ofta komplexa allergivärlden – och hur blodtest kan hjälpa dig att ställa en välgrundad diagnos.

Det kan vara svårt att hitta den verkliga orsaken till ett allergiliknande symtom. Det är viktigt att känna till anamnes och göra en fysisk undersökning, men det räcker sällan.

Allergame är ett interaktivt utbildande spel som utmanar dig att upptäcka den verkliga orsaken till patientens symtom. I spelet, precis som i verkligheten, får du ett antal ledtrådar genom att ställa olika frågor till patienten och utvärdera hans eller hennes svar.

När som helst under spelet kan du välja att göra ett allergiblodtest som leder dig vidare mot svaret.

Vissa av segmenten innehåller en del som kallas ”Further reading” där du kan välja att få fördjupad information om olika aspekter av att ställa allergidiagnos.

Efter varje segment blir du ombedd att skriva ner vilka allergen du misstänker som orsak till symtomen, och hur säker du är i dina misstankar. I slutet av spelet visas svaret och jämförs med de antaganden du haft under spelets gång.

Välkommen att spela Allergame på allergame.com!