Konferenser och webbsändningar

Webbsändning EAACI 2012. Symposium om allergisjukdomars förlopp. Lett av prof. Marianne van Hage.

 

Webbsändning PAAM 2011. Symposium om "Den allergiska patientens livscykel". Lett av prof. Adnan Custovic.

Webbsändning EAACI 2011. Symposium om molekylär allergologi – klinisk användning av allergenkomponenter. Under ledning av prof. Hugh Sampson.