Beror symtomen på allergi?

Var fjärde person lider av allergi. Men långt ifrån alla går till läkaren med sina problem. Ännu färre får rätt diagnos. Detta gör allergi till ett av de mest utbredda och obehandlade hälsoproblemen i den industrialiserade världen. Följden är naturligtvis en stor okunskap om vikten av rätt diagnos och behandling.

Människor kan ha mycket allmänna symtom som egentligen beror på allergi. Många blir så vana vid symtomen att de aldrig ens tänker på att söka läkare för att få diagnos – vilket krävs för att få rätt behandling och därigenom bättre hälsa och välbefinnande.

Det räcker inte med att studera symtomen

Det är också mycket viktigt att ställa rätt allergidiagnos. Hur vet du om barnets symtom beror på allergi eller inte – och i så fall, mot vad?

Alla allergisymtom med tänkbara orsaker måste undersökas. Ett blodtest hjälper till att bestämma om någon är allergisk, mot vad, och vilka allergiutlösande ämnen (allergen) som i så fall ska undvikas. Ett blodtest kan också utesluta allergi.