Allergi – en förklaring

Allergi är en defekt i immunförsvaret som orsakar en reaktion mot normalt ofarliga ämnen som kallas allergen. I det här avsnittet får du reda på vad som utlöser reaktionen, betydelsen av IgE och varför IgE-mätning är ett viktigt steg till att behandla symtom och få patienten att må bättre.

Allergisk reaktion  |  IgE |  Viktigt att mäta IgE-nivå  |  Mastcell  |  Histamin 

Hur utlöses en allergisk reaktion?

En allergisk reaktion utlöses av det specifika ämne (allergen) som en person är allergisk mot. När du utsätts för detta allergen reagerar kroppen som mot en främmande inkräktare.

Allergenet binds till IgE-antikropparna. När detta sker öppnas mastcellen och inflammatoriska ämnen, t.ex. histamin frigörs och sprids snabbt för att försvara kroppen mot vad den uppfattar som skadligt. Histaminet påverkar kroppens vävnader och orsakar en inflammation.

Vilka symtom som utvecklas beror på var i kroppen som histaminet frigörs. Rinnande näsa, kliande, rinnande ögon, andfåddhet och torr hud kan vara tecken på mastceller som reagerar i kroppens olika delar.

Hos de flesta börjar allergin som ett begränsande och irriterande – men osfarligt – tillstånd och det kan gå år innan symtomen utvecklas. Hos andra kan allergiska reaktioner vara allvarligare och påverka det allmänna välbefinnandet. Och i sällsynta fall kan mat, mediciner eller ett insektsbett ge en plötslig och livshotande anafylaktisk chock.

IgE – kroppens allergiantikroppar

IgE - Immunoglobulin E - är ett sorts protein som kallas antikropp. Det spelar en viktig roll i allergireaktioner och kallas därför ofta "allergiantikroppen".

Om någon är allergisk mot en viss substans (allergen) tror immunförsvaret att detta normalt ofarliga ämne, t.ex. pollen, är skadligt för kroppen.

När personen utsätts för detta ämne försöker immunförsvaret skydda kroppen genom att börja producera IgE. IgE-antikropparna finns kvar i kroppen och nästa gång personen får kontakt med det allergiframkallande ämnet kan en allergisk reaktion uppstå.

Därför har en person som är allergisk en förhöjd IgE-halt i blodet. IgE är specifikt för varje allergen. Det innebär att IgE mot katt endast kan utlösa en allergisk reaktion mot katt.

Mät nivån på IgE för att ta reda på vad en patient är allergisk mot.

Ett blodtest kan hjälpa till att identifiera mängden IgE i kroppen. Om du tar reda på en patients IgE-halt mot olika ämnen går det att identifiera vilka specifika ämnen som utlöser allergiska symtom, dvs. om patienten är allergisk och mot vad.

Genom kvantitativ IgE-mätning får du större möjligheter att bedöma hur olika ämnen påverkar symtomen. Som regel gäller, att sannolikheten att symtom ska uppstå ökar med högre nivå av IgE-antikroppar. Låga nivåer av IgE-antikroppar som för tillfället inte ger några symtom, kan ändå ge misstankar om framtida symtomutveckling.

Mastcellernas betydelse

Mastceller är en viktig del av immunsystemet och de finns i hela kroppen. Inne i mastcellerna finns olika kemikalier, till exempel histamin, som orsakar inflammation.

Histaminets betydelse i allergi

Allergisymtom orsakas av histamin som startar en inflammation för att skydda kroppen. Histaminet utvidgar blodkärlen så att slemhinnorna svullnar. Det frigörs från mastcellerna.