Vanliga allergisymtom

En person kan ha mycket allmänna symtom som egentligen beror på allergi. Mer allvarliga tillstånd som astmaattacker kan också ha en bakomliggande allergisk utlösare. Här följer ett antal typiska symtom som ofta är tecken på allergi.

Eksem  |  Hösnuva  |  Ögoninflammation  |  Gastrointestinala tillstånd  |  Nässelutslag/feber  |  Oralt allergisyndrom  |  Astma |  Anafylaktiska reaktioner

Allergisymtomen varierar mycket vad gäller komplexitet, svårhetsgrad och yttringar. För atopiska allergier kan effekten av exponeringen för ett allergen vara omedelbar. Symtomen kan vara lindriga eller allvarliga och variera mellan klåda i ögonen till eksem, rinit, konjunktivit, bronkkonstriktion, kräkningar och diarré samt i sällsynta fall anafylaxi.

Kroniska reaktioner

Reaktioner som t.ex. hudreaktioner (eksem) eller astmaattacker kan orsakas av allergi. En pågående lunginflammation kan exempelvis ligga bakom en astmaattack som uppstår efter exponering för utlösande allergen. Astmaattacker kan också orsakas av annat än IgE-medierade reaktioner.

Symtomen kan variera

Atopiska sjukdomar kan yttra sig mycket olika, både beroende på det aktuella allergenet och på personens ålder. Under spädbarnstiden är livsmedelsallergier (särskilt ägg och mjölk) vanligast. Efter 3-årsåldern kan de flesta allergiska barn äta dessa livsmedel, medan allergier mot inhalerade allergener blir övervägande. Specifika IgE-antikroppar finns ofta innan allergisymtomen utvecklas, men de kliniska symtomen hinner "ikapp" med tiden.

Läs mer om specifika allergisymtom:

Eksem

Symtom

 • torr hud
 • klåda
 • nässelutslag/hudutslag (urticaria)
 • eksem

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • livsmedel (t.ex. ägg, mjölk, fisk, vete, jordnötter, sojabönor och hasselnötter)
 • huskvalster
 • husdjur (t.ex. katt, hund, marsvin, kanin)

Varför uppstår symtomen?

Eksem kan uppstå i samband med att man exponeras för ett allergen. Det kan också öka sensibiliseringen mot allergen eftersom hudens naturliga skydd är skadat. Eksem hos barn har också kopplats till en ökad risk att utveckla rinit (t.ex. hösnuva) eller astma senare i livet.

Eksem i korthet

Eksem är ett tillstånd som drabbar både barn och vuxna. Oftast uppstår det under de första åren i barndomen. Små barn får ofta eksem på kinderna, bålen och/eller i arm- och knäveck.

Det finns inget botemedel mot eksem, men det är viktigt att använda hudkräm. Det är också viktigt att du undersöker orsaken till eksemet. Med en tydlig diagnos och goda råd från läkaren kan patienten lättare ta itu med och motverka några av de mer obehagliga symtomen.

Hösnuva (allergisk rinit)

Symtom

 • nästäppa
 • kan endast andas genom munnen
 • kliar i näsan
 • kliar i halsen/munnen/på läpparna
 • klåda i ögonen, röda ögon och svullna ögonlock
 • snuva
 • nysningar
 • svullnad i munnen/luftvägarna
 • tårande ögon

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • pollen (t.ex. ogräs och gräs)
 • huskvalster
 • kackerlacka
 • husdjur (t.ex. katt, hund, marsvin, kanin)
 • andra djur (t.ex. häst och fågel)

Varför uppstår symtomen?

Hösnuva (allergisk rinit) uppstår när luftburna allergen orsakar en inflammation som utlöser vätskeproduktion i näsan, bihålorna och ögonen. Rinit är ofta säsongsbundet, och uppstår under pollensäsongen, men det kan också vara ihållande hela året runt.

Hösnuva i korthet

Hösnuva eller allergisk rinit är en mycket vanlig sjukdom som ofta misstas för en vanlig förkylning. Rinit kan dock utvecklas till allvarligare problem som astma. Återkommande eller utdragna symtom bör alltid utredas.

Ögoninflammation

Symtom

 • klåda i ögonen, röda ögon och svullna ögonlock
 • tårande ögon

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • pollen (t.ex. ogräs och gräs)
 • huskvalster
 • kackerlacka
 • husdjur (t.ex. katt, hund, marsvin, kanin)
 • andra djur (t.ex. häst och fågel)

Varför uppstår symtomen?

Ögoninflammation i samband med hösnuva (allergisk rinit) är ofta säsongsbundet, och uppstår under pollensäsongen, men det kan också vara ihållande hela året runt.

Ögoninflammation i korthet

Konjunktivit är en inflammation av ögonglobens yttre lager som kan uppstå på grund av exponering för allergener eller av en vanlig förkylningsinfektion. Ögoninflammation eller konjunktivit förekommer ofta tillsammans med hösnuva (allergisk rinit).

Gastrointestinala symtom (mag-/tarmsymtom)

Symtom

 • diarré
 • magsmärtor
 • illamående och kräkningar
 • viktnedgång

Vanliga utlösande ämnen (allergen)

Spädbarn och småbarn (0-3 år)

 • ägg
 • mjölk
 • vete
 • sojabönor

Barn och vuxna

 • ägg
 • mjölk
 • skaldjur
 • vete
 • jordnötter
 • hasselnötter och övriga trädnötter
 • frukt och grönsaker

Varför uppstår symtomen?

Symtomen är nära relaterade till förtäringen. Det kan dock vara svårt att ställa en korrekt diagnos eftersom det finns flera möjliga orsaker till mag-/tarmbesvär, t.ex. allergi,celiaki eller laktosintolerans.

Mag-/tarmbesvär i korthet

Allergi kan orsaka mag-/tarmbesvär som smärta, diarré och kräkningar hos både vuxna och barn, ända från det första levnadsåret.

Nässelutslag/hudutslag (urticaria)

Symtom

 • nässelutslag/hudutslag (urticaria)
 • eksem

Vanliga allergener

 • nötter
 • skaldjur
 • ägg
 • mjölk

Varför uppstår symtomen?

Hudutslag kan vara både allergiska och icke-allergiska och är mycket vanliga. Allergi är en vanligare orsak till hudutslag hos barn än hos vuxna.

Förutom allergi mot mat eller andra ämnen som mediciner, kan hudutslag utlösas av direkt fysisk stimulering som extrema temperaturer, vatten, sol och fysisk ansträngning. Virusinfektioner och stress kan också orsaka hudutslag.

Nässelutslag/hudutslag i korthet

Nässelutslag eller hudutslag (urticaria) visas som avgränsade, bleka, kliande, rosa upphöjningar som kan svida eller bränna. De kan förekomma enskilt eller i grupper var som helst på huden. De flesta hudutslag försvinner snabbt på några dagar eller upp till några veckor.

Oralt allergisyndrom

Symtom

 • klåda i halsen
 • klåda i munnen
 • klåda på läpparna

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • frukter (t.ex. äpple, päron, körsbär, persika, plommon, aprikos, kiwi)
 • grönsaker (t.ex. morötter, rå potatis, selleri)
 • nötter och baljväxter (t.ex. hasselnöt, cashewnöt, valnöt och mandel, jordnöt, sojaböna)

Varför uppstår symtomen?

Oralt allergisyndrom (OAS) kan förekomma hos pollenallergiker när de äter vissa frukter, grönsaker, nötter eller bönor. Symtomen uppstår tack vare att vissa proteiner i pollen har liknande struktur som proteinerna i dessa livsmedel. Detta kallas korsreaktion.

OAS är därför inte en separat matallergi, utan en korsreaktivitet mellan pollen och vissa frukter och grönsaker. Det utlöses oftast bara när man äter råa frukter och grönsaker.

Oralt allergisyndrom i korthet

Oralt allergisyndrom (OAS) är vanligt bland pollenallergiker. Det är normalt ett temporärt och relativt lindrigt tillstånd med svullnad, rodnad och klåda i munhålan. Ibland påverkas även ögonen.

Astma

Symtom

 • hosta
 • andfåddhet
 • väsljud och pipande andning

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • pollen (t.ex. ogräs och gräs)
 • huskvalster
 • kackerlacka
 • husdjur (t.ex. katt och hund)
 • andra djur (t.ex. häst och fågel)
 • mat

Varför uppstår symtomen?

Astmasymtom uppstår i samband med allergenexponering, ansträngning, kall luft, torr luft och i samband med luftvägsinfektioner. Andra retmedel, som starka dofter, eller cigarettrök kan också utlösa en astmareaktion.

Astma i korthet

Astma definieras som ihållande väsljud, ofta tillsammans med pipande andning, andfåddhet och hosta, särskilt nattetid och på morgonen. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen i tidig barndom och utlöses ofta av allergi. 

Anafylaktiska reaktioner

Symtom

Lindriga symtom kan omfatta

 • hudutslag
 • stickande känsla eller klåda kring munnen
 • svullnad kring ögon och mun

Allvarliga symtom kan omfatta

 • klåda, särskilt under fötterna i handflatorna eller hårbotten
 • stickande känsla i munnen
 • svullnad i mun och hals
 • lågt blodtryck
 • magsmärtor
 • illamående och kräkningar
 • andfåddhet
 • astmasymtom
 • försämring av allmäntillståndet

Anafylaxi är en reaktion som påverkar olika organ i kroppen, ett i taget eller flera. Även om symtomen till en början kan upplevas som lindriga finns det risk att de snabbt övergår till ett livshotande tillstånd och snabb behandling är därför mycket viktigt. Situationen är akut om personen förlorar medvetandet.

Vanliga utlösande ämnen (allergener)

 • jordnötter
 • trädnötter, t.ex. hasselnötter, paranötter, valnötter och cashewnötter
 • fisk
 • sojabönor
 • skaldjur
 • mjölk
 • ägg
 • frön
 • frukter
 • mediciner
 • bi- och getingstick

Även andra livsmedel kan utlösa svåra reaktioner, beroende på lokala matvanor.

Anafylaxi i korthet

En anafylaktisk reaktion kan också kallas anafylaktisk chock och är en akut, livshotande allergisk reaktion. Reaktionen sker vanligtvis snabbt, inom 5-15 minuter, och kräver omedelbar vård.

Matrelaterad anafylaxi kan utlösas om fysisk ansträngning kombineras med intag av mat som personen är allergisk mot.