Varför ska man allergitesta?

Det går snabbt och lätt att göra ett allergitest. Det finns många skäl till varför en person bör genomgå ett allergitest om han/hon har symtom.

Många lider av allergier utan att veta om det

Visste du att minst 1 av 3 människor är allergiska? Vilka är det? Symtom kan ha olika orsaker och därför kräva olika behandlingsstrategier. Att försöka avgöra den ursprungliga orsaken med hjälp av bara anamnes och en fysisk undersökning kan därför vara problematiskt. 

Undvika onödig eller ineffektiv medicinering

Infektion eller allergi? Genom blodtest som hjälper dig med rätt diagnos behöver du inte i onödan skriva ut medicin, som antihistaminer eller antibiotika, utan kan ordinera rätt behandling.

Uteslut allergi

Ett negativt testresultat kan hjälpa dig att bli säker på att din patients symtom inte orsakas av allergi.

Allergi har inte bara med ärftlighet att göra

Allergi inom familjen ökar risken för att vara allergisk. Men de flesta allergiska barn har föräldrar som inte är allergiska.

Identifiera allergiutlösare

Det som verkat vara den självklart utlösande faktorn kanske bara är ”toppen på ett isberg”. Eftersom de flesta människor är allergiska mot fler än ett allergen är det viktigt att identifiera alla allergener som tillsammans bidrar till symtomen för att få patienten så symtomfri som möjligt. Dessutom är det större risk för allvarliga allergisymtom ju mer provocerande allergenerna är.

Överkänsligheten mot allergenerna kan förändras med tiden.

Det räcker därför inte med att bara testa en gång i livet.Ibland försvinner allergisymtomen, men de kan också förvärras till allvarligare tillstånd.

Genom att regelbundet testa får du den information som behövs för att noga följa sjukdomsutvecklingen och på så sätt förbättra patientens hälsa och livskvalitet.