Guidelines around the world recommend usage of allergy blood testing!

I riktlinjer över hela världen rekommenderas användning av blodtester vid allergi!