Produkter inom diagnostik

Phadia Laboratory Systems är en plattform speciellt designad för kliniskt värdefulla diagnostiska ImmunoCAP-allergitester och EliA-autoimmunitetstester.

  • Allergy products

    Allergiprodukter

    Som världsledande på området in vitro-allergidiagnostisering levererar vi sju av tio laboratorietester för allergier världen över.

  • Autoimmunitetsprodukter

    Autoimmunitetsprodukter

    Avancerad teknik för att utveckla standardiserade, exakta, pålitliga och lättanvända diagnostester enligt senaste rön.