Blicka in i framtiden

Området för behandling av allergi- och autoimmunitetssjukdomar utvecklas ständigt. Med ökande prevalens ökar också behovet av korrekta diagnoser på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Vi kan hjälpa dig att möta läkarnas behov – idag och imorgon.

Testutbudet för ImmunoCAP innehåller över 650 standardiserade allergen av hög kvalitet för känslig och specifik, kvantitativ detektering av allergenspecifika IgE-antikroppar.

Den speciella menyn för molekylär allergologi innehåller 90 ImmunoCAP-komponenter för mätning av enskilda proteiner vilket ytterligare hjälper läkare att ställa korrekta diagnoser och behandla allergipatienter.

Molekylär allergologi är den mest spännande utveckling som skett under mina 40 år med praktik inom allergi”
M. Wickman, M.Dr, Professor, ISMA Meeting 2010

I det omfattande EliA-utbudet finns autoimmunitetsmarkörer för utvärdering av de viktigaste autoimmunsjukdomarna, t.ex. reumatism, celiaki, inflammatoriska tarmsjukdomar, bindvävssjukdomar, antofosfolipidsyndrom och vaskulit.

”EliA CTD Screen är mycket lämplig till rutinscreening för ANA, med hög känslighet och specificitet för kliniskt relevanta ANA.”
Wood G. Pathology in Practice 2010; 2-3

Ständigt pågående produktutveckling håller dig uppdaterad

Nu krävs mer än någonsin att laboratorietester är kostnadseffektiva. Därför förbättras Phadias laboratoriesystem genom en ständigt pågående produktutveckling inom områden som informationsteknik och bioinformatik.

Då vi aktivt kommunicerar med internationella forskare och fackfolk inom sjukvård delar vi hela tiden med oss och bidrar till ökad kunskap. Vi tycker också det är mycket viktigt att kunskapen går ut till våra kunder.