Öka effektivitet och optimera arbetsflöde

Vare sig du arbetar i ett litet laboratorium på en lokal klinik eller ett stort kommersiellt laboratorium kan du med Phadias laboratoriesystem hantera alla slags förfrågningar på ett effektivt sätt.

Öka effektivitet och optimera arbetsflöde

EliA- och ImmunoCAP-analyser behandlas automatiskt på Phadias instrument vilket ökar effektiviteten genom minskad hanteringstid och förkortad ledtid. Instrumenten fyller laboratoriets behov vare sig det gäller enstaka prover eller upp till 40 000 tester/dag.

Phadia Laboratory System ger högre flexibilitet

Med Phadia Laboratory System kan du köra allergi- (ImmunoCAP) och autoimmunitetsanalyser (EliA) tillsammans och parallellt på samma instrument. Phadias instrument har hög flexibilitet för olika typer av behov. De är helautomatiska och körs helt randomiserat, även för enstaka prov. Alla instrument, från Phadia 100 till Phadia 5000, hanteras av samma program (Phadia IDM) vilket möjliggör enkel uppskalning, kluster och kommunikation mellan Phadia-instrument på olika platser. 

På så sätt kan du förbättra arbetsflödet på labbet, minimera driftskostnader och öka effektiviteten.

Läs mer om

Phadia 100   I   Phadia 250   I   Phadia 1000  |    Phadia 2500  |  Phadia 5000

Kontinuerligt hög produktivitet

De beprövade laboratoriesystemen från Phadia ger hög produktivitet med smarta, specialutformade programlösningar som förenklar dagliga rutiner och säkerställer lång driftstid på instrumentet. Genom Phadia LabCommunity får du övervakning online och realtidskommunicering.