Pålitliga resultat med ImmunoCAP

ImmunoCAP bygger på en unik teknologi och anses utgöra standard inom allergitester med konsekventa testresultat och hög noggrannhet.

ImmunoCAP ger testresultat av högt kliniskt värde

ImmunoCAP ger sant kvantitativa resultat som kan appliceras inom klinisk praxis och är godkända enligt internationella riktlinjer.

Pharmacias CAP-system är världskänt och de facto den standard som många andra metoder jämförs med.” Dolen WK. Allergy 2003.

ImmunoCAP – teknik som slipats till perfektion

Designad som ”sandwich assay”, har en ”fast fas” som säkerställer att ImmunoCAP binder alla relevanta antikroppar. Detta sker genom en extrem bindningsförmåga i kombination med en optimal mängd cellulosa i varje ImmunoCAP-flaska.

Den fasta fasen med våra standardiserade allergenkällmaterial och rekombinanta allergenkomponenter säkerställer konsekventa testresultat över tid, mellan länder och Phadia-instrument.

Reproducerbarhet över tid. Jämförelse av resultat för samma prover testade med Pharmacias CAP-system år 1987, Phadia 100 år 1995 och Phadia 250 år 2007.