Läs mer

I detta avsnitt finns information om allergi och allergidiagnoser.

CAPture

CAPture är en kort sammanfattning av nyskrivna artiklar om allergi som berör våra produktområden.

Kongresser och webbsändningar

Inledning

Frågor och svar

Under Frågor och svar finns svar på vanliga frågor om allergi och allergitester.

Ordlista

Ordlistan innehåller vissa medicinska termer som kan vara svåra att förstå. Den behandlar de vanligaste orden och uttrycken som rör allergi och förklarar hur de ska tolkas.

Riktlinjer

Riktlinjer från hela världen rekommenderar användning av Specific IgE-blodtester inom allergidiagnostisering.

PhARF

Phadia Allergy Research Forum. Ett internationellt pris med syftet att uppmuntra framsteg inom allergiforskning.