Informationsmaterial

Du som önskar beställa broschyrer, vänligen klicka på länken "Beställ broschyr" nedan. I e-postmeddelandet, ange broschyrens namn och önskat antal.

 

Allergensortiment för blodprovsanalys vid allergiutredning

Innehåller samtliga allergen och mixar. Beskriver även produkter inom området för reumatologi, celiaki, gastroenterologi och thyroidea.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

Allergi hos barn och vuxna

En patientbroschyr som innehåller basinformation om allergi såsom symtomer, korsreaktioner, diagnos och behandling.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

Är det allergi eller inte?
Luftvägsallergi hos barn och vuxna

ImmunoCAP Rapid - Snabbtest för allergi som visar en allergiprofil för barn och vuxna med symtom så som rinit, astma/väsande andning och/eller eksem.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

ImmunoCAP Tryptase - In anaphylaxis

Broschyren är på engelska och tar upp sambandet mellan anafylaxi och tryptas.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

ImmunoCAP Tryptase - Clinical utility of Total Tryptase

Broschyren är på engelska och beskriver klinisk använding av Total Tryptase.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

ImmunoCAP Tryptase - Product information

Broschyren är på engelska och behandlar produkten tryptas

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

ImmunoCAP Tryptase - In venom SIT

Broschyren är på engelska.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

Recombinant Allergens

Broschyren är på engelska och beskriver användningsområden för rekombinanta allergen. Recombinant allergens provide new opportunities - the diagnostic tools of tomorrow are already here.

Hämta pdf | Beställ broschyr

 
 

Korsreaktionskort

Ett kort i fickformat som beskriver de vanligaste korsreaktionerna med björk, gråbo, timotej, latex och räka.

Hämta pdf | Beställ broschyr