Ordlista

Vissa medicinska termer kan vara svåra att förstå. Här har vi samlat de vanligaste orden och uttrycken på området och förklarar hur de ska tolkas.

A  |  C  |  G  |  H  |  I  |  O  |  R  |  S  |  U

 

A

Allergen
Allergener, eller utlösande faktorer för allergiska reaktioner, är proteiner som finns överallt i miljön och som kan utlösa en allergisk reaktion. Vanliga allergener som utlöser symtom är pollen, huskvalster, livsmedel och djur.

Anafylaktisk reaktion
En akut, livshotande allergisk reaktion. Ett flertal ämnen kan orsaka detta men de vanligaste är jordnötter, trädnötter och olika typer av fisk och skaldjur, ägg och sojabönor. En anafylaktisk reaktion sker vanligtvis snabbt, inom 5-15 minuter, och kräver omedelbar vård.

Anamnes
En patients medicinska historia.

Antigen
Ett ämne som en antikropp binds till.

Antikropp
Ett protein i immunsystemet som binds specifikt till andra ämnen (antigener). Antikroppar kan bildas mot främmande proteiner, mikroorganismer eller gifter. IgE är ett exempel på en antikropp.

Astma
En kronisk, inflammatorisk lungsjukdom som karakteriseras av återkommande andningsbesvär.

Atopi
Allergitendens, dvs. en nedärvd risk att bilda IgE-antikroppar och utveckla en allergisk sjukdom.

 

C

Celiaki
Ett annat namn på glutenintolerans. En permanent intolerans mot livsmedel som innehåller gluten.

Konjunktivit
Inflammation av ögats slemhinnor. Gör vanligtvis att ögat blir rött eller rosa eftersom de små blodkärlen är irriterade och förstorade. Andra vanliga symtom är suddig syn och kliande, irriterade och rinnande ögon.

Kontaktallergi
Kontaktallergi är en allergi mot hudkontakt med vissa material, till exempel nickel eller hudvårdsprodukter. Immunsystemet är i detta fall inte inblandat, utan endast hudcellerna. Denna typ av allergi kan därför inte identifieras med IgE-mätning.

Korsreaktivitet
Korsreaktivitet sker när antikroppar som ursprungligen bildats mot ett visst allergen reagerar mot ett annat allergen som är strukturellt liknande eller biologiskt besläktat med det första.

 

G

Gliadin
Den komponent i gluten som framkallar celiakisymtomen.

Gluten
Den komponent i mjöl som inte är vattenlöslig.

Glutenallergi
Detta är allergi mot veteprotein och ska inte förväxlas med glutenintolerans (celiaki). Om du har glutenallergi bildar kroppen IgE-antikroppar som kan påvisas med ett enkelt blodtest.

 

H

Hösnuva
Allergisk rinit som uppträder under våren och sommaren när till exempel björk och timotej släpper ut pollen i luften som vi andas in. Symtomen är svullnad av slemhinnorna, klåda i näsan och rinnsnuva, ofta i kombination med kliande, irriterade och rinnande ögon.

Hyperreaktivitet
Överkänslighet i luftvägarna, ofta orsakad av kyla, starka dofter och tobaksrök. Detta drabbar ofta astmapatienter.

Överkänslighet
Förhöjd känslighet mot normalt ofarliga ämnen, vilket leder till en överdriven reaktion hos immunsystemet. En överkänslighetsreaktion är oberoende av de immunologiska mekanismer som är inblandade.

 

I

Immunsystemet
Kroppens försvarssystem

ImmunoCAP
Testningsteknik för mätning av allergispecifik analys i serum eller plasma.

Immunterapi/hyposensibilisering/allergivaccination
Det allergen som orsakar den allergiska reaktionen injiceras i stegrande doser under en kortare period. Därefter pågår underhållsbehandling i flera år. På detta sätt utvecklar personen tolerans mot det specifika allergenet och kan på så sätt få mindre allvarliga symtom.

Intolerans
Överkänslighetsreaktion där det inte bildas några IgE-antikroppar. Exempel på intolerans är laktos- och glutenintolerans.

In vitro
In vitro-diagnostik betyder att en undersökning genomförs utanför kroppen istället för i den levande organismen (in vivo).

 

O

OAS
Oralt allergisyndrom. Symtomen omfattar irritation och lindrig svullnad av läppar, tunga, gom och hals. OAS utlöses omedelbart vid förtäring av stenfrukter pga. korsreaktivitet med vissa pollensorter. Människor med allergi mot trädpollen kan till exempel få orala symtom om de äter äpple, körsbär eller persikor, medan de som är allergiska mot ambrosiapollen kan reagera mot morötter och meloner.

 

R

Rinit
Ett annat namn på hösnuva.

 

S

Sensibilisering
Den första gången som en atopisk person utsätts för ett allergiframkallande ämne kan sensibiliseringsprocessen starta. Sensibiliseringsprocessen innebär att kroppen börjar producera IgE-antikroppar för att "komma ihåg" det specifika ämnet. Nästa gång personen kommer i kontakt med det ämnet kan en allergisk reaktion uppstå.

Specifikt IgE
En IgE-antikropp mot ett visst ämne, till exempel katt.


U

Urticaria
Urticaria är en hudsjukdom, känd som nässelutslag. Den kännetecknas av röda, kliande upphöjningar i huden som förekommer i varierande form och storlek.