Vem behöver allergitestas?

Cirka 50 % av befolkningen kan uppleva symtom på allergi, då och då. Bland dem är det cirka 1 av 4 som faktiskt har IgE-utlöst allergi, många helt ovetande. Vilka är de och hur kan ett allergitest förbättra deras välbefinnande?

Ett ImmunoCAP-blodtest är tillsammans med anamnes ett värdefullt verktyg för att tydligt och klart differentiera de patienter vars symtom kommer från allergi. Differentieringen mellan allergi eller inte är nödvändig för att kunna ge optimal patientbehandling och fatta beslut om läkemedel (antihistamin eller antibiotika) eller ge råd om matrestriktioner. Som följd får patienten högre välbefinnande. Typiska situationer då ett blodtest kan vara värdefullt:

  • patienter med ihållande och/eller återkommande symtom
  • patienter som inte svarar på behandling
  • patienter som berättar om anafylaxiliknande symtom