Är det allergi eller inte?

Förbättrad hälsa och välbefinnande börjar alltid med rätt diagnos. Utan blodtest kan allergidiagnosens osäkerhetsfaktor vara så hög som 50%, vilket begränsar möjligheten att ge patienten optimal behandling.

Anamnes och fysisk undersökning är av högsta vikt, men räcker inte till för att ställa en säker diagnos. Många sjukdomar med symtom som vanligen associeras med allergi har en helt annan etiologi och kräver därför helt annan behandling. Allergiblodtester som komplement har visat sig ge fler rätt ställda diagnoser, det vill säga konstatera om allergi verkligen är orsak till symtomen.

Förbättrad sjukdomsbehandling

Med denna information är det lättare för dig att sätta in rätt patientbehandling (rätt medicinering, råd om vad patienten bör undvika) eller om det behövs, fortsätta söka efter andra orsaker till symtomen. Som följd får patienten högre välbefinnande.

ImmunoCAP-blodtest* ökar allergidiagnosers säkerhet och ger bättre möjlighet att utesluta allergi.

  • Minskat antal patienter med osäkra allergidiagnoser
    från ~ 50 % till ~ 10 %
  • Ökat antal patienter diagnostiserade som icke-allergiska
    från ~ 50 % till ~ 10 %

*Som komplement till anamnes och fysisk undersökning inom primärvård.

 

Referenser

  • Duran-Tauleria E. et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care Allergy 2004; 59 (suppl 78):35-41
  • Niggemann B. et al. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen-specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19:325-331