Symtom från flera allergen samtidigt

Ett allergiskt symtom kan uppstå när en person utsätts för ett specifikt allergen, men kan också vara ett resultat av andra bakomliggande allergier. Anamnesen visar sällan hela sanningen. Innan du beslutar vilka åtgärder som ta vidtas måste du ha en fullständig bild av situationen för att förstå den underliggande sjukdomsprocessen.

Är det ett eller flera allergen som utlöser symtomen?

Det räcker inte alltid med att identifiera det mest uppenbara allergenet, t.ex. pollen under pollensäsongen. Det är nödvändigt att identifiera alla relevanta allergen som tillsammans ger symtom för att kunna ge generella råd om vilka allergen patienten bör undvika för att hålla sig under symtomtröskeln.

  • 80% av alla allergipatienter är polysensibiliserade, dvs. allergiska mot fler än ett allergen
  • Dagens genomsnittliga primärvårdspatient är sensibiliserad mot tre eller flera allergen

ImmunoCAP-blodtest hjälper dig att identifiera relevanta allergen

Generellt sett avgör de allergen som patienten utsätts för, vad som bör testas. Ytterligare väsentliga parametrar är patientens ålder, symtomtyp, hemmiljö (husdjur, hobbys o.s.v.) och var patienten bor rent geografiskt.

De förspecificerade ImmunoCAP-allergenpanelerna är sammansatta av ett urval relevanta allergen för specifika symtom. Dessa paneler hjälper till att identifiera attackerande allergen så att det blir lättare att ge generella råd om vad patienten bör undvika och rätt behandling. Resultatet är att patienters välbefinnande förbättras.