ImmunoCAP – ett verkligt kvantitativt allergitest

Att få ett kvantitativt IgE-testresultat när du undersöker patienter med misstänkt allergi öppnar upp nya viktiga möjligheter. Tillsammans med anamnes och fysisk undersökning kan du planera en optimal behandling. I vissa fall kan du till och med utesluta allergi som orsak och därmed lugna patienten som slipper onödig matrestriktion!

Värdet av kvantitativa resultat

ImmunoCAP-testresultaten hjälper till att identifiera patientens basnivå av IgE-antikroppar. Även allergen som ger låga IgE-nivåer och som inte för tillfället ger symtom bör följas upp. Det är också en hjälp till att utvärdera vilka allergen som huvudsakligen orsakar symtom, och att följa förändringar av patientens IgE-profil för att:

  • förutsäga och följa sjukdomsutvecklingen
  • visa effekten av eliminering/reducering i samband med exponering samt hur väl patienten följer dessa instruktioner.
  • optimera medicinska strategier
  • utvärdera toleransutveckling (födoämnesallergi, specifik immunterapi)
  • undvika onödiga födoämnesprovokationer

Om du känner till patientens nivåer av specifika IgE-antikroppar mot de substanser de är överkänsliga mot ökar det möjligheterna att bedöma hur de olika substanserna ska påverka deras symtom.

Högre nivå av IgE – större sannolikhet för symtom

Baserat på tusentals testresultat indikerar den generiska kurvan ovan vad ett värde för allergen-specifika IgE-antikroppar kan innebära i relation till symtom. Som regel gäller, att sannolikheten att symtom ska uppstå ökar med högre nivå av IgE-antikroppar.

Men en person kan ha en låg nivå av IgE-antikroppar och ändå ha symtom på grund av exponering av allergenet i fråga.

En slutlig diagnos bör alltid baseras på en kombination av IgE-testresultat, en fysisk undersökning och en patients kliniska historia.

Tiden för symtomuppkomst är individuell

Exakt när symtomen mot en allergiframkallande substans utvecklas varierar mellan olika individer. Tidpunkten beror på ett antal olika faktorer:

  • Exponeringsgraden
  • Nivån av IgE-antikroppar
  • Individens kliniska reaktivitet

Faktorer att överväga innan du ställer diagnos

Kom ihåg att flera faktorer måste vägas in innan du kan ställa den slutgiltiga diagnosen. Kunskap och förståelse av följande ämnen ger en bättre helhetsbild av patientens situation.

Ålder

Barn under två år kan ha en allergisk sjukdom även om de uppvisar lägre koncentration av allergenspecifika IgE-antikroppar än äldre personer.

Grad av atopi

Patienter med allergi inom familjen löper högre risk att utveckla allergi. Men de flesta allergiska barn idag har föräldrar som inte är allergiska.

Allergenbelastning

Räkna med den totala allergensensibiliseringen även om bara ett eller några allergener verkar viktiga när utredningen genomförs. Olika sensibiliseringar kan ackumuleras och det kan vara den minst uppenbara som leder till utveckling av symtom. Sensibilisering mot flera allergen indikerar en högre risk för att utveckla allvarlig allergisk sjukdom.

Typ av sensibiliserande allergen

Vissa allergener (t.ex. jordnötter och trädnötter) anses vara särskilt farliga eftersom de oftare ger allvarliga symtom som anafylaxi och astma.

Tidigare symtom

Om patienten tidigare har haft symtom som t.ex. eksem, astma och/eller anafylaxi måste även låga nivåer av IgE-antikroppar tas på allvar.

Andra utlösande faktorer

Bakterie- och virusinfektioner samt föroreningar förvärrar ofta symtomen för den allergiska patienten.

Om du bedömer ett IgE-testresultat utifrån faktorerna ovan samt tidigare anamnes och fysisk undersökning kan du finjustera allergiutredningen och få en mycket informativ bild av situationen. Testresultatet från ImmunoCAP Specific IgE bildar då en oberoende, vetenskaplig grund för korrekt diagnos, prognos och uppföljning av den allergiska patienten.

Referenser

  • Söderström L et al. A further evaluation of the clinical use of Specific IgE antibody testing in allergic diseases. Allergy 2003;58:921-8
  • Sampson HA. Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol 2001;107:891-6