Allergen som testas

Vi tillhandahåller över 650 allergen och 90 allergenkomponenter för känslig och specifik, kvantitativ detektion av allergenspecifika IgE-antikroppar. Som läkare har du ett stort antal möjligheter när du försöker få en helhetsbild av vad som orsakar ett symtom.

De substanser som en patient utsätts för avgör i allmänhet vilka allergener som ska testas. Men vissa allergener är dock vanligare som orsak till allergier än andra. Ytterligare faktorer som bör övervägas:

  • Patientens ålder
  • Symtomen
  • Hemmiljön (husdjur, hobbyer osv.)
  • Var patienten bor geografiskt

Nedan hittar du ett urval av relevanta allergener som hjälper till att identifiera patienter vars vardagliga symtom kan vara orsakade av allergi. Allergenerna är utvalda enligt de europeiska rekommendationerna från EAACIs pediatrikavdelning.

EksemVäsljud/rinit
Barn
Astma/rinit
Vuxna
Katt Katt Katt
Hund Hund Hund
Räka Björk Björk
Vete Ask Ask
Jordnöt Gråbo Gråbo
Sojaböna Jordnöt Ambrosia
Hasselnöt Timotej Timotej
Huskvalster Huskvalster Huskvalster
Äggvita Äggvita Kackerlacka
Mjölk Mjölk Alternaria

Symtomprofiler innehåller relevanta allergen. Lokal tillämpning med avseende på ålder och regionala skillnader rekommenderas.

Referenser

Host A et al. Allergy testing in children: why, who, when and how? Allergy 2003; 58: 1-11.