Djurallergen

Katt | Hund

  e1 Katt

Allergenbeskrivning

Felis domesticus

Familj:

Felidae

Allergener från kattepitel och mjäll är bland de vanligaste orsakerna till respiratorisk allergisk sjukdom. Flera kattallergener har identifierats och karakteriserats.

Allergenexponering

Mattor, madrasser och stoppade möbler kan härbärgera kattallergen. Kattallergener kan också överföras via människors kläder till miljöer där katter aldrig vistats. Transport av kattallergener på kläder från hemmet till skolmiljön är en viktig orsak till kattallergener i klassrum.

Korsreaktivitet

Patienter som är allergiska mot katter har också visat sig reagera på stora kattdjur, t.ex. ozelot, tiger och lejon. En undergrupp av kattallergikerna reagerar också på hundar och ibland andra djur. Serumalbumin är den huvudsakliga gemensamma komponenten. Albuminer orsakar en korsreaktivitet även mellan avlägset besläktade arter som häst, boskap, gris, gnagare och pälsdjur. Det varierar dock kraftigt mellan patienter och selektiv känslighet mot begränsat antal arter förekommer.

Allergi mot kattmjäll och fläskkött har visat sig vara kopplat till serumalbumin som finns i både gris och katt Dessutom kan andra typer av kött innebära en risk för patienter med denna typ av överkänslighet.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

IgE-medierad sensibilisering mot katt är en riskfaktor för astma. Allergenexponering spelar en kausal roll i utveckling av bronkiell hyperreaktivitet och de kroniska inflammatoriska reaktioner som ses hos patienter med astma. Spädbarn som exponerats för katter utvecklade överkänslighet vid hudpricktest omkring tre gånger oftare än de utan sådan exponering.

Dessutom kan den låga exponeringsnivå som förekommer i många hem utan katter framkalla symtom hos patienter som är överkänsliga mot katter.

Tobaksrök, prenatalt och postnatalt, har visat sig ha samverkande effekt på kattsensibilisering hos barn. Allergisk reaktivitet mot pollen kan också förvärras av vistelse i miljöer med utbredd förekomst av djurallergener. Dessutom förefaller allergi mot katt eller hund vara en viktig riskfaktor för utveckling av yrkesrelaterad råttallergi hos personer som arbetar med laboratoriedjur. För sensibiliserade astmatiker är det viktigt att undvika kattallergen som en del i behandlingen för att minska symtomen och behovet av medicinering.

Det enda sättet att minska allergenexponering är att avlägsna katter från hemmet.

 

  e5 Hund

Allergenbeskrivning

Canis familiaris

Familj

Canidae

Hunden, en släkting till vargen, schakalen och räven var ett av de första djuren som domesticerades och levde i människans samhällen så tidigt som 12 000 år sedan. Mer än 800 raser har utvecklats.

Hundallergen har påträffats i serum, mjäll, päls, hår och saliv.

Även om skillnader i allergenerna förekommer beroende på allergenets ursprung (t.ex. mjäll eller saliv) finns inga rasspecifika allergener. Men koncentrationen av allergenerna varierar inom raser och mellan dem.

Hundmjället innehåller den högsta andelen hundspecifika allergener. Djurmjäll är extremt lätt och har mycket små partiklar som kan förbli luftburna i timtal.

Allergenexponering

Mängden hundallergener i ett hem med hundar kan uppnå mycket hög nivå. Nivån i hem utan hundar är i allmänhet 10 till 100 gånger lägre, men kan ändå registreras.

I hem med hundallergener brukar den högsta koncentrationen förekomma på vardagsrumsgolvet, på möbler och i sovrum.

Hundallergener kan även registreras på andra platser som i skolor och på dagis där hundar inte vistas regelbundet. Allergenerna transporteras på kläder och kan förekomma i relativt hög koncentration.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland de olika raserna kan förväntas.

Det har noterats att många patienter som är allergiska mot katter även är allergiska mot hundar. Många studier visar tecken på korsreaktivitet mellan vissa katt- och hundallergener.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Hundmjäll är ett vanligt inhalationsallergen och kan ofta framkalla symtom hos sensibiliserade individer. Symtom inkluderar astma, allergisk rinit och allergisk konjunktivit. 30–35 % av individer med atopi uppvisar allergiska symtom vid exponering för hundallergener.

Symtomen kan orsakas av indirekt exponering för hundmjäll i skolor, på arbetsplatser och offentliga transportmedel. Hos sensibiliserade patienter bidrar exponering för allergenerna också till subklinisk inflammation, hyperreaktivitet och allmänt förvärrad astma.

Eksem efter exponering för hundallergener har också rapporterats.

Yrkesrelaterad allergi mot hund kan förekomma hos djurskötare, personer som arbetar med päls samt laboratoriepersonal.