Livsmedelsallergener

Äggvita | Komjölk  | FiskVete | Jordnöt | Soja | Hasselnöt | Räka

 f1 Äggvita

Allergenbeskrivning

Gallus spp.

Ägg är en vanligt förekommande orsak till negativa reaktioner hos spädbarn och dold exponering är vanligt.

Hönsägg består av cirka 60 % äggvita och 30 % äggula. Äggvitan innehåller omkring 88 % vatten och 10 % protein.

De huvudsakliga allergenerna i äggvita är ovomucoid, ovalbumin, ovotransferrin (även kallat conalbumin) och lysozym.

Allergenexponering

Förväntad exponering

 • Tillagade eller råa ägg
 • Bröd och bakverk
 • Många maträtter som pannkakor, såser osv.

Oväntad exponering

 • Godis
 • Drycker
 • Köttprodukter som korv, patéer osv.

Många olika födoämnen kan innehålla ägg eller spår av ägg och patienter som är allergiska mot ägg bör vara uppmärksamma på att ägg ofta är ett "dolt" allergen.

Korsreaktivitet

 • Ägg från besläktade djur
 • Gemensamma allergen i äggvita, äggula, serum och kött från höns och kyckling har påvisats.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Äggspecifika IgE-antikroppar är vanligtvis de första antikropparna som bildas hos de barn som håller på att utveckla atopisk sjukdom.

Ägg anses allmänt vara den vanligaste orsaken till födoämnesallergi hos spädbarn och småbarn. Vid en studie av barn som är allergiska mot ägg hittades IgE-antikroppar hos mer än 65 % av barn med eksem och respiratoriska symtom.

Äggvitespecifika IgE-antikroppar kan förutsäga utveckling av atopisk respiratorisk allergi. I en uppföljningsstudie av spädbarn där författarna hade dragit slutsatsen att överkänslighet mot äggvita var en bättre indikator för atopi än totalt serum-IgE, hade de barn som uppvisade äggviteallergi som spädbarn större sannolikhet att vid 7 års ålder ha utvecklat inhalationsallergi. Andra studier visar liknande resultat.

Äggvita är ofta orsaken till tidig utveckling av urticaria och eksem under spädbarnstiden.

Kvarstående äggintolerans hos äldre barn och vuxna kan vara kopplat till exponering för burfåglar och kycklingkött.

Vissa vacciner som framställts med hjälp av kycklingembryon har rapporterats orsaka allvarliga allergiska reaktioner hos patienter vid injektion. Ytterligare utveckling av vacciner förefaller ha minskat eller till och med eliminerat risken för barn med äggallergi.

 

 

  f2 Komjölk

Allergenbeskrivning

Bos spp.

Komjölk är en vanligt förekommande orsak till reaktioner hos spädbarn och dold exponering är vanligt.

Det finns många allergena proteiner i mjölk och kasein, alfa-laktalbumin och beta-laktoglobulin anses vara några av de huvudsakliga allergenerna. Kaseiner är värmetåliga allergener.

Allergenexponering

Förväntad exponering

 • Mjölk, ost och andra mjölkprodukter
 • Bröd och bakverk
 • Många maträtter som pannkakor, soppor osv.

Oväntad exponering

 • Godis
 • Garneringar
 • Bearbetat kött som skinka, korv, patéer osv.
 • Hydrolyserade mjölkersättningar

Mjölk och mjölkprodukter används i många olika konfektionsprodukter. Kontaminering under bearbetning eller tillägg av natriumkaseinat har också rapporterats.

Korsreaktivitet

 • Mjölk från besläktade djur
 • Gemensamma allergener i mjölk, kött och mjäll från ko har påvisats.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Komjölk är en vanligt förekommande orsak till negativa reaktioner hos spädbarn. Prevalensen ligger på 0,5-7,5 %. Vissa patienter utvecklar en livslång allergi. Komjölksinducerad astma observeras ofta hos barn med både födoämnesöverkänslighet och rinokonjuktivit och möjligen även sekretorisk mediaotit. Spädbarn med komjölksallergi har mycket bättre prognos för att växa ur det än äldre barn eller vuxna.

IgE-antikroppar mot mjölk kan utvecklas innan den kliniska allergin framträder, vilket indikerar att in vitro-mätningar kan vara bra som prediktivt verktyg. Korrelation mellan nivån av mjölkspecifika IgE-antikroppar och utveckling av tolerans av mjölk har rapporterats.

Symtomen hos spädbarn är vanligtvis dermatologiska och gastrointestinala (GI) där eksem ofta uppträder tidigt. Hos barn med fortsatt mjölkallergi minskar de kutana symtomen medan respiratoriska och gastrointestinala symtom ökar med åldern. Spädbarn med tidig sensibilisering mot komjölkproteiner löper större risk för senare utveckling av andra födoämnesallergier och sensibilisering mot inhalerade allergener.

Andra reaktioner

 • Laktasbrist (laktosintolerans)
 • Immunreaktioner utan inblandning av IgE-antikroppar

Hos vuxna är laktasbrist en vanlig orsak till överkänslighet mot mjölk.

 

 

  f3 Fisk

Allergenbeskrivning

Gadus morhua

Familj

Gadidae

Atlanttorsken är en av världens viktigaste matfiskar. Den säljs färsk, frusen, rökt, saltad och konserverad.

Patienter som är allergiska mot fisk har ofta dramatiska symtom, som astma eller anafylaktiska reaktioner. Vissa patienter som är allergiska mot en sorts fisk kan tåla andra fisksorter.

Allergenexponering

Förväntad exponering

 • Kött från torsk

Oväntad exponering

 • Odeklarerad ingrediens i industriellt bearbetad mat,
 • som t.ex. konserverade köttprodukter
 • Kontaminering av matolja, redskap och behållare
 • Inhalering av ånga eller torkade fragment

Korsreaktivitet

Arter inom grupper av fiskar, som t.ex. gadiformes (t.ex. torskfiskar och kummel) och scombroid-fiskar (t.ex. makrill och tonfisk) förefaller ha gemensamma allergena komponenter. Överlappningen av allergenspecificitet mellan grupperna verkar vara måttlig.

Men det viktigaste torskallergenet (parvalbumin) tycks vara representativt för många fiskarter.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Allergiska reaktioner mot fisk är vanligt bland födoämnesallergiker. Prevalenssiffrorna varierar från cirka 10 % till cirka 40 % i atopiska populationer. I Norge är 1/1000 i den allmänna befolkningen fiskallergiker. Medan många barn ofta växer ur allergi mot komjölk och äggvita kan de som är allergiska mot fisk fortsätta att vara överkänsliga även senare i livet.

Reaktioner mot fiskallergener är ofta allvarliga. Systemiska reaktioner efter att ha ätit fisk, men även efter inhalation av ånga eller aerosol i samband med tillagning eller hantering av fisk eller efter hudkontakt har rapporterats i flera studier.

Extremt känsliga patienter har drabbats av anafylaktisk chock efter att ha ätit mat som tillagats i återanvänd matolja eller om redskap och behållare har använts tidigare för tillagning av fisk.

Många patienter undviker alla sorters fisk men andra kan tåla några arter, vilket indikerar specifika allergener.

Eftersom patienterna reagerar mot såväl tillagad som rå fisk antas att allergenerna är värmetåliga. Men senare studier indikerar att patienter kan reagera olika mot bearbetade livsmedel och att de allergiska reaktionerna kan vara artspecifika.

 

 

  f4 Vete

Allergenbeskrivning

Vete är ett av de viktigaste spannmålen som hör till gräsfamiljen och är ett baslivsmedel i de flesta dieter världen över.

Det finns många olika typer av vete, men hexaploiden triticum aestivum är den absolut viktigaste av de västerländska arterna.

De huvudsakliga proteinerna i vete (albuminer, globuliner och gluten) varierar i proportion beroende på typen av vete. Denna variation är en orsak till varför reaktionerna till olika veteprodukter inte är konsekventa.

Allergenexponering

Förväntad exponering

Mjukare vete med lägre proteinhalt används för bullar, tårtor och andra bakverk. Hårdare vete med högre proteininnehåll används för bröd, semolina, cous-cous och pasta. Italiensk pasta, indisk chappatis och kinesiska nudlar är gjorda av durumvete. Vete är också en råvara i många alkoholdrycker som öl.

Oväntad exponering

Vete används i foder för boskap. Vetestärkelse används till klister och textilbehandling.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland olika individuella arter av vete samt viss korsreaktivitet med gräspollen kan förväntas.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Vete finns bland de sex viktigaste livsmedlen som orsakar IgE-medierade allergiska reaktioner hos barn.

IgE-medierade allergiska reaktioner mot förtärda veteproteiner är gastrointestinella, respiratoriska och kutana symtom. Reaktionerna sker vanligtvis inom en timme efter förtäring av vete. Drabbade individer sensibiliseras vanligtvis under spädbarnstiden och den kliniska reaktiviteten försvinner oftast innan vuxen ålder.

Veteexponering kan leda till olika livshotande anafylaktiska reaktioner. Veteberoende, ansträngningsinducerad anafylaxi (WDEIA) är en allvarlig IgE-medierad allergisk reaktion som utlöses av kombinationen av vete eller förtäring av vetemjöl och intensiv fysisk ansträngning under de närmaste timmarna.

Sensibilisering genom inhalation kan orsaka bagarastma, en vanlig allergi inom bageriindustrin. Exponering inom yrket för vete eller vetedamm kan också leda till andra allergiska tillstånd och påverkar arbetare inom djurhantering, bageri, livsmedelsindustri och kvarnverksamhet.

Andra reaktioner

Veteallergi och celiaki är två separata tillstånd. Celiaki är en permanent reaktion orsakad av intolerans mot gluten och inte IgE-medierad.

 

 

  f13 Jordnöt

Allergenbeskrivning

Arachis hypogaea

Familj

Fabaceae

Jordnöten är inte en nöt, utan ett frö från en ettårig legym. Den växer nära marken och bildar sin frukt under jordytan, till skillnad mot trädnötter som valnötter och mandlar. Jordnöten är medlem av familjen fabaceae, eller legymerna, vilket inte trädnötterna är.

Jordnötter började först odlas i Sydamerika. Portugisiska upptäckare transporterade sedan jordnötsplantor till Afrika och därifrån spreds jordnötterna till resten av världen.

Allergenexponering

Förväntad exponering

Jordnötter konsumeras huvudsakligen som jordnötssmör och tilltugg (rostade, saltade, råa eller torrostade), men även i andra livsmedel.

Oväntad exponering

Jordnötter förekommer i godis och bakverk. Jordnötter ger också olja som används på många håll. Jordnötsolja kallas även arachisolja. Jordnötsmjöl är en viktig ingrediens i många industriellt bearbetade livsmedel. En annan oväntad källa för jordnötter är restauranger som ofta använder jordnötter som ingrediens, t.ex. i asiatiska och afrikanska maträtter.

Korsreaktivitet

Allergiska reaktioner mot både jordnötter och trädnötter förekommer hos 25-50 % av de patienter som är allergiska mot jordnötter, och allergiska reaktioner mot trädnötter som valnötter, cashewnötter och pistagenötter kan utvecklas trots att trädnötterna hör till en helt annan botanisk familj. Patienten reagerar ofta vid första exponeringstillfället och reaktionen kan vara livshotande. Det är oklart om detta beror på genuin korsreaktivitet eller på att individer med utbredd atopi har flera separata allergier.

Trots att jordnöten har samma homologa proteiner som botaniskt besläktade bönor och legymer uppvisar huvuddelen av patienterna inga kliniska reaktioner mot andra legymer. Även om man kunde förvänta sig att jordnötsallergiker skulle ha större risk för kors- eller samreaktivitet mot sojabönan (från samma familj), har livsmedelsprovokationer i blindtest visat en låg förekomst av sådana reaktioner. Det är dock fortfarande oklart om jordnötsallergiker även bör undvika sojabönor.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Jordnötter är en vanlig orsak till allvarlig livsmedelsallergi hos både vuxna och barn. Jordnötsallergi uppträder vanligtvis i barndomen och till skillnad från andra livsmedelsallergier kvarstår den ofta under hela livet. Endast cirka 20 % av yngre barn utvecklar tolerans.

Allergiska reaktioner mot jordnötter kan vara milda till måttliga, men jämfört med reaktioner mot andra livsmedelsallergener kan de ha större sannolikhet att vara allvarliga eller till och med dödliga. Atopisk dermatit, angioödem, astma, diarré, illamående och kräkningar samt anafylaxi har rapporterats. Urticaria kan vara ett framträdande symtom. Även om det inte rapporteras ofta kan astma vara ett viktigt symtom vid jordnötsallergi. Eftersom allvarlig jordnötsallergi hos astmatiska spädbarn medför risk för anafylaxi är det bra att utreda jordnötsallergi hos alla spädbarn med allvarlig astma. Jordnötsdamm kan också agera som inhalerat allergen.

 

 

  f14 Soja

Allergenbeskrivning

Glycine max (Soja hispida)

Familj

Fabaceae

Sojabönor är torkade, mogna frön från en legym med hög proteinhalt och odlas som livsmedel för både människor och djur. Det är en mycket viktig källa till protein för många vegetarianer och veganer. Ordet soja kommer från det japanska ordet shoyu (sojasås).

Allergenexponering

Förväntad exponering

Bönan kan vara färsk, bearbetad till sojamjöl eller pressad till olja. Sojaolja används på många olika sätt. Det ingår till exempel i salladsdressingar och margarin. Vissa sojaallergiker kan tåla sojaolja (inte kallpressad, expellerpressad eller extraherad olja) och sojalecitin, medan extremt allergiska patienter kan reagera på spår av sojaprotein i sojaolja och sojalecitin.

Sojabönor och produkter tillverkade av bönan (miso, tofu, natto, douchi osv.) är viktiga delar av dieten i Asien. Sojasås, eller shoyu är en jäst produkt av soja och vete.

Sojaolja används även i industriella komponenter och i linoleum och lim inom plywood-industrin där det betraktas som ett yrkesallergen.

Oväntad exponering

Sojaproteiner finns ofta i köttprodukter, bröd och andra industriellt producerade livsmedel. Listan över livsmedel som utgör en potentiell risk blir allt längre. Vissa exempel är korvprodukter, pizza och godis som innehåller sojalecitin.

Korsreaktivitet

I studier av sojabönors allergenicitet har det påvisats att sojabönan innehåller flera antigeniska komponenter med avsevärt korsreaktivitet med andra medlemmar i legymfamiljen. Medan den kliniska relevansen av att eliminera legymer som livsmedelsgrupp från dieten hos allergiska patienter är omstridd bekräftar flera rapporter korsreaktivitet med t.ex. ärtor, linser, jordnötter, kidneybönor, limabönor och vita bönor.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Sojabönan anses vara ett "klassiskt matallergen" och är ett av de livsmedel som barn ofta får allergiska reaktioner mot. De allergiska reaktionerna mot sojaböna domineras av mag- och hudproblem, men omfattar även respiratoriska symtom samt allvarliga allergiska reaktioner. I och med den ökade användningen som en komponent i många olika livsmedel kan sojabönan vara underskattad som orsak till allvarliga allergiska reaktioner.

Det finns en pågående debatt om användningen av sojabaserad mjölkersättning som säkert val för spädbarn med komjölksallergi.

I vissa länder rekommenderas detta som ett säkert alternativ om screeningsresultat inte indikerar sojaallergi. Men det finns även studier som rapporterar om risken för att utveckla allergi mot soja vid användning av sojabaserad mjölkersättning och omkring en fjärdedel av de komjölksöverkänsliga patienterna har rapporterats bli allergiska mot sojaprotein. Därför rekommenderas amning eller mindre allergena mjölkersättningar i vissa länder.

Patienter som har IgE-medierade symtom efter förtäring av ärtor, bönor, linser, jordnötter eller sojabönor har rapporterats.

Sojabönsdamm kan också agera som inhalerat allergen. Epidemisk astma i områden kring hamnar där sojabönor lastas från båtar har rapporterats från flera håll världen över. Ett stort antal anafylaxifall med dödlig utgång har registrerats. Yrkesastma hos bagare och arbetare inom livsmedelsindustrin kan vara orsakad av sojamjöl.

 

 

  f17 Hasselnöt

Allergenbeskrivning

Corylus avellana

Familj

Corylacaea (Betulaceae)

Termerna "filbert" och "hasselnöt" används båda om nötter från alla växter inom corylus-släktet, som t.ex. C. silvestris, C. maxima och C. colurna.

Dessa vilda nötter växer i klasar på hasselträdet i tempererade klimatzoner världen över. Hasseln sprids aggressivt och är särskilt vanlig i Europa.

Italien, Spanien, Frankrike och Turkiet är ledande inom hasselnötsproduktion. Nötterna faller i allmänhet till marken på hösten och skördas, skalas och torkas därefter.

Allergenexponering

Förväntad exponering

Nötterna används hackade, malda, rostade, skållade, skivade och som mjöl och pasta i olika slags sötsaker. De äts även hela som tilltugg. Hasselnötter används också som smaksättning och konsistenstillsats i sallader och huvudrätter.

Oväntad exponering

Hasselnöten har utbredd användning och kan vara ett "dolt" allergen. Nougat, en ingrediens i sekundära produkter som konfekt är t.ex. en hasselnötsprodukt.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland de olika arterna inom släktet kan förväntas. Korsreaktivitet mellan hasselnöt och hasselträdspollen kan förekomma. Det finns även ett samband mellan björkpollenallergi och sensibilisering mot hasselnöt, äpple, kiwi, morot, potatis och andra grönsaker. Hos patienter som är överkänsliga mot björkpollen med oralt allergisyndrom är det väldigt vanligt med äppel- och/eller hasselnötsallergi.

En viktig korsreaktivitet mellan pollen från platanus acerifolia (hybridplatan), hasselnöt och banan har rapporterats. Delvis korsreaktivitet har rapporterats förekomma mellan hasselnötter och macadamianötter.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Hasselnötter är en vanlig orsak till matallergi. Allergisk sensibilisering kan förekomma tidigt i livet. De allergiska reaktionerna mot hasselnötter varierar från oralt allergisyndrom till allvarliga anafylaktiska reaktioner. Allergi mot hasselnöt observeras ofta hos patienter med allergi mot björkpollen.

Symtomen för matallergi hos pollenallergiker är vanligtvis milda och begränsade till munhålan, dvs. oralt allergisyndrom. Allergi mot hasselnötter utan samtidig pollenallergi är mindre vanlig men symtomen tenderar att vara allvarligare och ofta systemiska.

Allergier mot jordnötter (en legym) och trädnötter (valnöt, hasselnöt, paranöt, pecannöt) framträder ofta under livets första år, består i allmänhet och kan leda till allvarliga och potentiellt livshotande allergiska reaktioner.

 

 

  f24 Räka

Allergenbeskrivning

Pandalus borealis

Familj

Crangonidae

Räkor finns på grunt och djupt vatten överallt i världen. De största arterna finns i Stilla havet och kallas havsräkor.

Allergenexponering

Förväntad exponering

Kött från räkor kan konserveras, paneras, frysas och säljas med skal eller torkade.

Några av de viktigaste skaldjursallergenerna är värmetåliga och vattenlösliga och kan därför komma ut i luften i ånga från tillagningsprocessen.

Oväntad exponering

Räkor kan också vara en odeklarerad ingrediens i vissa industritillverkade produkter och tilltugg.

Korsreaktivitet

Gemensamma allergener har identifierats i räka, krabba, hummer och kräfta. Ett av dessa allergener är tropomyosin, som är ett viktigt allergen i räkor, men som även finns i kvalster, kackerlackor och andra insekter.

Av sju identifierade allergener förefaller två vara gemensamma med andra kräftdjur och ett kan vara ett specifikt allergen som bara finns i räkor.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Räkor är allmänt känt som ett kraftfullt allergen både vid matallergi och yrkesallergi. Medan många barn ofta växer ur allergi mot komjölk och äggvita kan de som är allergiska mot skaldjur fortsätta att vara överkänsliga även senare i livet.

Räkallergi är en vanlig orsak till anafylaxi bland vuxna. Andra allergiska reaktioner inklusive urticaria, angioödem, respiratoriska symtom och gastrointestinella problem har också rapporterats.

Patienter som är allergiska mot räkor har ofta respiratorisk allergi och räkor är också ett yrkesallergen för arbetare inom fiskeri- och fisk- och skaldjursindustrin.

Matberoende, ansträngningsinducerad anafylaxi efter förtäring av räkor har förekommit.