Dammkvalsterallergen

  d1 Huskvalster

Allergenbeskrivning

Dermatophagoides pteronyssinus

Familj:

Pyroglyphidae

Huskvalster är en av de vanligaste sensibiliseringsorsakerna världen över. Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae och D. microceras finns i samma områden men hur de är fördelade proportionellt varierar geografiskt.

Kvalster har en livscykel på 2 till 3 månader. Storleken är upp till 0,3 mm. De lever i damm inomhus och trivs i värme och hög luftfuktighet. Kvalstrens avföring förefaller vara den huvudsakliga källan till allergenexponering. Den är ungefär lika stor som pollenkorn och kan därför mycket lätt bli luftburen och penetrera lungornas alveoler.

Allergenexponering

Damm, mattor, kuddar, madrasser och stoppade möbler som innehåller biologiskt material, särskilt mänskligt mjäll är grogrunder för huskvalster. Andra exponeringskällor är fuktiga hus (>45 % relativ luftfuktighet) eller bostäder på låg höjd.

Korsreaktivitet

Allergener från kvalster har både gemensamma och artspecifika determinanter. De allergena determinanterna är gemensamma för andra kvalster som hör till familjen Pyroglyphidae och är mycket korsreaktiva med andra arter av dermatophagoider. Begränsad korsreaktivitet med förrådskvalster (inte familjen Pyroglyphidae). Vissa allergena proteiner från kvalster som tropomyosin är utbrett korsreaktiva bland ryggradslösa djur som räkor, sniglar, kackerlackor och chironomider.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Studier av huskvalsterallergiker världen över har visat att huskvalster är en av de vanligaste orsakerna till symtom som återkommande astma, rinit och konjunktivit.

Det finns belägg för att minskning av kvalsterallergennivån kan ge dramatisk förbättring av astmasymtom. Hittills förefaller det enda effektiva sättet att uppnå permanent minskning av huskvalsterallergener att sänka luftfuktigheten och temperaturen tillsammans med effektiv rengöring.