Pollenallergen

Timotej | Björk | Oliv | Gråbo | Väggört

   g6 Timotej

Allergenbeskrivning

Phleum pratense

Familj

Poaceae (Gramineae)

Underfamilj

Pooideae

Underfamilj

Agrostideae

Timotejpollen utlöser ofta hösnuva, astma och konjunktivit hos sensibiliserade individer. Timotej är ett av världens vanligaste gräs och ett av de vanligaste djurfodren. Det växer bäst i kallare, fuktiga klimat.

Ett antal allergena proteiner i timotej har identifierats och karakteriserats.

Allergenexponering

Timotej blommar från början till mitten av sommaren. Timotej förekommer utbrett på fält och ängar och på vägkanter. Det sås på ängar för bete och är mycket vanligt i hö.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland olika besläktade grässorter är väntat, särskilt för gräs som hör till underfamiljen Pooideae.

Timotejgräspollen förefaller också innehålla samma allergener som tomat, jordnöt, kiwi och andra frukter och grönsaker. Det delar också IgE-bindande epitoper med glykoproteinallergener i latex, vilket till viss del kan förklara kliniska symtom hos pollenallergiker vid kontakt med latex.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Allergi mot timotejgräspollen har rapporterats mycket utbrett. Timotejgräs är en av de viktigaste orsakerna till allergisk rinit, astma och allergisk konjunktivit under sommaren i tempererade klimatzoner.

En EU-undersökning om respiratorisk hälsa rapporterade att vuxna som bott på lantgårdar som barn hade lägre frekvens av sensibilisering mot timotejgräs och löpte lägre risk för nasala symtom vid förekomst av pollen i allmänhet.

Timotejgräs är ett mycket prevalent aeroallergen i Medelhavsländerna, inklusive Spanien. I ett område i Spanien som är fritt från björk och ambrosia var 97,9 % av patienterna sensibiliserade mot timotej och rajgräs. De starkaste sambanden mellan bronkisk hyperreaktivitet och reaktion på specifikt IgE har setts med timotejgräs.

I en studie i Sverige visade allergenspecifika IgE-tester på 7099 vuxna patienter med astma och/eller rinit att timotej, katt och björk var de vanligaste allergenerna. Av dessa patienter var 65 % sensibiliserade mot flera allergener och 35 % hade en enskild allergi, vilken oftast var mot timotejgräs (70 %).

 

 

  t3 Björk

Allergenbeskrivning

Betula verrucosa

Familj

Betulaceae

En trädart som producerar stora mängder pollen som ofta utlöser hösnuva, astma och konjunktivit hos sensibiliserade individer.

Björken är ett enstammigt, lövfällande träd som kan bli upp till cirka 25 meter högt. Barken är slät och silvrigt vit, men blir senare svart och fårad i rektangulära upphöjningar.

Flera allergena björkpollenproteiner har identifierats och karakteriserats, t.ex. Bet v 1 som ett huvudallergen och Bet v 2 som ett profilin.

Allergenexponering

Björkträdet blommar på senvåren, oftast i samband med lövsprickningen. I Nordamerika blommar den tidigt på våren och ibland igen på sensommaren eller hösten. Blomningstiden är vanligtvis kort. Björkträden är vindpollinerade.

Björken förekommer i skogar, särskilt där jorden är lätt. Den växer ofta i hedlandskap och gläntor samt planteras i trädgårdar.

Björken är inhemsk och vanlig i större delen av Europa, nordvästra Afrika och västra Sibirien, men är sällsynt i de sydligaste delarna av Europa. Det är det vanligaste trädet i Skandinavien och Alperna och producerar stora mängder pollen i dessa områden. Det finns också nära besläktade arter i Östasien och Nordamerika.

Korsreaktivitet

Korsreaktivitet mellan pollen från arter inom familjen betulaceae eller nära besläktade familjer är väntat och förekommer ofta.

Huvudallergenerna i hasselnöt, äpple, päron, aprikos och körsbär samt allergener med lägre förekomst i andra livsmedel, t.ex. jordnötter och soja är strukturella homologer till huvudallergenet i björkpollen, Bet v 1.

Korsreaktivitet har också ofta observerats mot andra substanser som innehåller profilin, t.ex. hasselnöt, ambrosiapollen, mango, gråbopollen, timotejpollen, selleri, morot, jordnöt och kryddor.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Björkpollen är mycket allergiframkallande och orsakar allergiska reaktioner som astma, allergisk rinit och konjunktivit. Björk är en av de viktigaste orsakerna till hösnuva på våren.

Korsreaktivitet mellan björk och livsmedel kan leda till symtom som OAS (oralt allergisyndrom) hos individer som är sensibiliserade mot björk. Symtomen från livsmedelsallergin hos björkpollenallergiker är vanligtvis milda och begränsade till munhålan. Även om allergi mot ett livsmedel, t.ex. hasselnöt, utan samtidig pollinos är mindre vanligt tenderar symtomen dock att vara allvarligare och ofta systemiska.

 

 

  t9 Oliv

Allergenbeskrivning

Olea europaea

Familj

Oleaceae

Olivträdpollen utlöser ofta hösnuva, astma och konjunktivit hos sensibiliserade individer.

Olivträdet är ett vintergrönt träd som blir cirka 10 meter högt, med en vid, rund krona och tjock, knotig stam.

Pollinering sker via insekter, men även med vinden när det finns mycket pollen. Olivträd växer i planteringar och skogar, och som buskar på torra, klippiga platser.

Allergenexponering

Olea europaea, olivträdet, har identifierats som en av de huvudsakliga orsakerna till säsongsbunden respiratorisk allergi i medelhavsområdet och i andra delar av världen där detta träd nu odlas.

Olivträdet kommer förmodligen ursprungligen från mindre Asien, spreds till Medelhavsregionen och introducerades sedan i Nordamerika (särskilt Kalifornien och Arizona), Sydamerika (Chile), Australien och Sydafrika. I Nordamerika finns olivträd endast i de sydvästra delarna.

Pollineringsperioden för olea varierar. Den infaller på våren, men i Europa kan den starta så tidigt som i januari, beroende på regionen.

Korsreaktivitet

En höggradig korsreaktivitet har påvisats mellan olivträd, ask och liguster samt alla medlemmar av familjen oleacaea.

I en spansk studie om sensibilisering mot cypress visade hudpricktester på 1532 patienter som led av respiratoriska sjukdomar (astma och/eller rinokonjunktivit) att alla patienter som var sensibiliserade mot cypress också reagerade mot olea och fraxinus.

Pga. närvaron av panallergenet profilin kan en viss grad av korsreaktivitet mot andra växtallergener förväntas.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Olivpollen kan framkalla astma, allergisk rinit och allergisk konjunktivit hos sensibiliserade personer.

Sensibiliseringsfrekvensen för olivträdpollen varierar i medelhavsområdet. I Grekland är över 37 % av individer med atopi sensibiliserade mot oleaceae.

De flesta studier påvisar högre prevalens för rinokonjunktiva näs- och ögonsymtom än för astma. Patienterna är oftare polysensibiliserade än monosensibiliserade mot olivträdpollen. Monosensibiliserade individer, både barn och vuxna, kan ha symtom året runt utan tydlig ökning under olivpollensäsongen.

 

 

  w6 Gråbo

Allergenbeskrivning

Artemisia vulgaris

Familj

Asteraceae (Compositae)

Gråbopollen utlöser ofta hösnuva, astma och konjunktivit hos sensibiliserade individer.

Växten är en aggressiv, ogräsliknande perenn som lätt sprider sig och är svår att bli av med. Den blir i allmänhet en meter eller högre och har ett ganska ostädat och oattraktivt utseende.

Små gröngula till rödbruna blomkronor visas från sommar till mellanhösten i klasar längst upp på växten och bildar små oansenliga gröngula blommor.

Ett antal allergena proteiner i gråbo har identifierats och karakteriserats.

Allergenexponering

Gråbo är vanligast på skräphögar, vägkanter, övergivna tomter i städer och en rad andra liknande miljöer. Den är ett problematiskt ogräs i gräsmattor, på trädgårdshandlar och i naturområden.

Växten är inhemsk i Europa och Asien men finns nu även i hela östra USA.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland de olika individuella arterna i släktet kan förväntas, samt bland medlemmar av familjen Asteraceae (Compositae), t.ex. salvia, gullris, ambrosia, krysantemum och kamomill.

Dessutom har korsreaktivitet visat sig vara vanligt mellan gråbo, selleri, morot och kryddor ur Apiaceae-familjen (selleri-morot-gråbo-kryddsyndrom). Det förekommer också korsreaktivitet med sallad, nötter, senap och legymer.

Panallergenet profilin har identifierats som en av de korsreaktiva komponenterna i gråbo- och ambrosiapollen. Profilin ger varierande grad av korsreaktivitet mellan gråbo och andra pollenarter, samt livsmedel som innehåller detta panallergen. Profilin finns i princip i alla pollen och livsmedel från växtriket.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Överkänslighet och allergi mot gråbo har stor utbredning. Gråbopollen är en vanlig orsak till astma, allergisk rinit och allergisk konjunktivit. Exponering för gråbopollen kan också bidra till att utlösa eller förvärra oralt allergisyndrom, eksem, urticaria och anafylaxi, t.ex. då pollen har kontaminerat livsmedel, t.ex. honung.

Cirka 25 % av patienter med allergi mot gråbo har rapporterat överkänslighet mot en rad livsmedel, t.ex. selleri, kryddor och morötter.

 

 

  w21 Grenig väggört

Allergenbeskrivning

Parietaria judaica

Familj

Urticaceae

Grenig väggört är ett ogräspollen som ofta utlöser hösnuva, astma och konjunktivit hos sensibiliserade personer.

Det är en spretig, flerstjälkig, buskig perenn med sköra, rödaktiga stjälkar. Den blir mellan 30 och 100 cm hög.

Grenig väggört är ett vanligt ogräs kring Medelhavet och längs Europas västkust, norrut till centrala England. Den har även introducerats i andra delar av Västeuropa, samt i Australien och Argentina. Två nära besläktade arter finns i USA och en i Brasilien.

Släktet Parietaria har omkring 10 arter som är mycket korsreaktiva med varandra. Pollenallergener från Parietaria är en av de vanligaste orsakerna till pollinos i de områden där växterna finns.

Allergenexponering

Växten lever främst på murar, klippor, slänter och liknande.

I många länder blommar den greniga väggörten året runt, men med tydliga höjdpunkter på våren och omkring november.

Parietariaallergi är starkt associerat med Medelhavsländerna.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland de olika individuella arterna i släktet kan förväntas, samt till viss del bland medlemmarna i familjen Urticaceae. En stark homologi har påvisats mellan P. judaica, P officinalis, P. lusitanica och P. mauritanica.

Men korsreaktivitet mellan grenig väggört och andra familjemedlemmar i olika släkten kan också förväntas, samt till viss grad med andra växter pga. förekomsten av panallergenet profilin.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Pollen från grenig väggört har identifierats som viktigt allergen som orsakar symtom som astma, allergisk rinit och allergisk konjunktivit.

Rinokonjunktivit och astma, enskilt eller tillsammans är de vanligaste kliniska manifestationerna. Det är främst på våren som patienterna upplever symtom. Men många patienter uppvisar ett flersäsongsmönster.

Hos barn är sensibilisering mot grenig väggört ovanlig, men med ökande ålder det kan bli den vanligaste orsaken.