Identifiera en autoimmun sjukdom

Över hela världen lider miljontals människor av olika autoimmuna sjukdomar av skiftande art och grad. De påverkar samtliga av kroppens immunförsvar och kan orsaka allvarliga och kroniska hälsoproblem.

Immunförsvarets roll är att skydda kroppen från extern påverkan, från exempelvis virus eller bakterier.Om kroppens immunförsvar blir felriktat attackerar det de organ som det istället skulle försvara, vilket kan leda till en autoimmun sjukdom.

Ett vanligt exempel är autoimmuna sköldkörtelsjukdomar, som Hashimotos sjukdom eller Graves sjukdom. Immunförsvaret attackerar sköldkörteln och framkallar en inflammation så att sköldkörteln inte längre fungerar korrekt.

Miljontals människor lider av autoimmuna sjukdomar och kvinnor är långt mer drabbade än män. I listan ingår sjukdomar i nervsystemet, mag-tarmsystemet och de endokrina systemen samt hudsjukdomar och sjukdomar i andra vävnader, ögon, blod och blodkärl.

Till dags dato är en blandad grupp på över 80 allvarliga, kroniska sjukdomar kända.