Autoimmuna sjukdomar blir vanligare i världen

Fler och fler personer diagnostiseras med autoimmuna sjukdomar, vilket vanligen beror på ökad medvetenhet och förbättrad diagnostik.

Ökningen av antalet fall av autoimmuna sjukdomar beror på flera olika faktorer:

  • Allt fler människor inser att autoimmuna sjukdomar är ett stort hälsoproblem.
  • Det finns nu bättre verktyg än tidigare för att identifiera dessa sjukdomar.
  • Den växande kunskapen om mekanismerna bakom den autoimmuna processen gör att det är lättare att identifiera denna grupp av kroniska sjukdomar mycket tidigare än förut.