Autoantikropparnas roll

Så snart immunförsvaret attackerar kroppens egna celler, startar produktionen av autoantikroppar. Autoantikroppar är blodproteiner som riktas mot kroppens egna delar.

Autoantikroppar kan påverka alla organ från hårrot till njure och kan ibland orsaka att de angripna organen blir helt förstörda.

Autoantikroppar kan vara orsak till en autoimmun sjukdom men vanligen är de bara ett tecken på sjukdomen, inte orsaken. De kan detekteras i blodet, t.ex. med EliA-blodtest och fungerar som en diagnosmarkör för specifika autoimmuna sjukdomar.