Vad är autoimmunitet?

Enkelt uttryckt betyder autoimmunitet självimmunitet och är en oftast livslång attack på kroppen som kommer från det egna immunförsvaret.

När det talas om autoimmunitet är de bakomliggande problemen likartade: immunförsvaret missbedömer kroppens egna celler som inkräktare och attackerar dem.

Angreppen från immunförsvaret kan påverka varje organ i kroppen och är vanligen livslånga. Ibland kan många delar av kroppen drabbas samtidigt. Detta är typiskt för autoimmuna reumatiska sjukdomar som t.ex. reumatoid artrit (RA) eller systemisk lupus erythematosus (SLE).

Det är viktigt med en tidig diagnos för behandling av autoimmuna sjukdomar. Om en autoimmun sjukdom identifieras i ett tidigt skede finns det störst chanser att hindra eller försena irreparabla skador på angripna organ eller vävnader.

För att underlätta diagnos av dessa ofta missförstådda sjukdomar så tidigt som möjligt erbjuder Thermo Fisher Scientific ImmunoDiagnostics, tidigare Phadia, blodtester av hög kvalitet för sjukdomsspecifika autoantikroppar.