EliA ger testresultat av högt kliniskt värde

Testresultat av högt kliniskt värde ligger till grund för kliniska beslut och är nyckeln till bra diagnostisering.

EliA-analyserna, med kombinationen utmärkt specificitet och hög sensitivitet, hjälper läkare dagligen att ställa diagnoser. Och det viktigaste är att våra EliA-analyser genom sina positivt prediktiva värden och hög sannolikhetsgrad är värdefulla vid kliniska rutinundersökningar.

 • ”Phadias EliA dsDNA-analys ger bästa specificitet, positivt prediktiva värden och klinisk sannolikhet i studien.”
  Antico, Lupus 2010
 • ”…. ett positivt resultat från EliA CTD Screen hade större sannolikhetsgrad än ett positivt resultat från indirekt immunofluorescens.”
  Op de Beeck, Autoimmun Rev 2011
 • ”… IgA anti-tTG-analys från Thermo Fisher Scientific hade högst sannolikhetsgrad i denna studie.”
  Vermeersch P., Clin Chim Acta 2010
 • ”Det viktigaste var att de positivt prediktiva värdena från de automatiserade testerna (85,2 %) i jämförelse med CCP IgG 3.0 manuell ELISA (72,5 %) ledde till bättre korrelation med klinisk reumatoid artrit.”
  Elfrefaei, J.Clin. Immunol. 2011

 

Många tester ger kvantitativa resultat där man kan uppskatta sjukdomens grad och prognos. Kvantitativa resultat har därför ett högre kliniskt värde än kvalitativa resultat som bara utvisar om testresultatet är ”positivt” eller ”negativt”.

Genom att använda specifika markörer (t.ex. EliA dsDNA) som är lämpliga för patientuppföljning kan läkare kan få hjälp med patientbehandlingen.

 • "Vid uppföljning av SLE-patienter med nefrit visade EliA dsDNA bra korrelation vid skov med ökning av dsDNA-antikroppar."
  Poster Viander M. et al. 5th International Congress on Autoimmunity, Sorrento, nov. 2006
 • "EliA dsDNA detekterar anti-dsDNA-antikroppar hos patienter med njurproblem oftare och med ett signifikant högre medelkoncentration jämfört med patienter utan denna komplikation."
  Vilalta D. et al., J Clin Lab Anal 2002, 16: 227-232