Application Laboratory Services

Prov som rutinmässigt har testats i laboratorier kräver ibland ytterligare analys. Därför har vi upprättat ett servicelaboratorium som är tillgängligt för alla ImmunoDiagnostics autoimmunitetskunder över hela världen.

Prover med diskrepanta eller tveksamma resultat kan skickas till vårt servicelaboratorium för ytterligare undersökning.

Serumservice

Vår serumservice omfattar testning och utvärdering av specialserum för bekräftelse.

Detta innebär mer exakt:

  • Användning av olika metoder för antikroppsbestämning för respektive prov.
  • Kommentar till data som tagits fram vid intern undersökning.
  • Litteraturpaket om en fråga av särskilt intresse på begäran.

 

Därtill tar vårt servicelaboratorium fram forskningsanalyter som ännu inte finns ute på marknaden.