Läs mer

I detta avsnitt finns användbar information för diagnostisering av autoimmunitet.

Samarbetspartners

Ta reda på mer om våra samarbeten och hur vi stöder vetenskapliga sammanslutningar och kliniska studier som fokuserar på autoimmuna sjukdomar.

ImmunoDiagnostics Journal

I ImmunoDiagnostics Journal (tidigare EliA Journal) finns viktig information om våra produkter, autoimmunitet generellt, markörer för autoimmunitet och speciella autoimmuna sjukdomar.

Publication of the Month

En kommentar till de senaste rapporterna som sammanställts av ImmunoDiagnostics i Freiburg.

Tolkning av testresultat

Beskrivning av de viktigaste prestandavärdena och hur de tolkas i autoimmunitetsdiagnoser.

På tal om specificitet

Vilka fördelar har ett autoimmunitetstest med hög specificitet?

Ordlista

Ordlistan innehåller vissa medicinska termer som kan vara svåra att förstå. Den behandlar de vanligaste orden och uttrycken som rör autoimmunitet och förklarar hur de ska tolkas.