ImmunoDiagnostics Journal

I ImmunoDiagnostics Journal (tidigare EliA Journal) finns intressant information om våra produkter, autoimmunitet generellt, markörer för autoimmunitet och speciella autoimmuna sjukdomar.

Syftet med ImmunoDiagnostics Journal (tidigare EliA Journal) är att ge kunder och kollegor viktig information om våra produkter, autoimmunitet generellt, markörer för autoimmunitet och speciella autoimmuna sjukdomar.

Erkänt fackfolk inom autoimmunologi och reumatologi som prof. Yehuda Shoenfeld från Israel, prof. René L. Humbel från Luxemburg, prof. Graham R.V.Hughes från Storbritannien eller prof. Sallie O. Hoch från USA medverkar i tidningen genom att skriva rapporter eller brev till redaktionen eller genom att ge intervjuer.

Om du vill ha ytterligare information om ImmunoDiagnostics Journal, kontaktar du din lokala representant eller distributör, seKontor världen över.

Alla utgåvor finns i PDF-format.

2012

 

Kalprotektin

AI Congress i Granada (specialutgåva)

2010

 

AI-kongress i Ljubljana (specialutgåva)

2008

 

APS

2007

 

CCP

AI-kongress i Sorrento (specialutgåva)

2006

 

Automation och reumatoid artrit (den tryckta upplagan är slut)

2005

 

ANA

2004

 

anti-CCP

Celikey på EliA

AI-kongress i Budapest, specialutgåva (den tryckta upplagan är slut)

2003

 

ANCA på EliA

Celiaki

2002

 

Kardiolipin-abs

dsDNA-abs