Samarbete inom vetenskaplig forskning

Fokusera på forskning för bättre förståelse.

Då vi aktivt kommunicerar med internationella forskare och yrkesverksamma inom sjukvård delar vi hela tiden med oss och bidrar till ökad kunskap. Vi tycker också det är mycket viktigt att kunskapen går ut till våra kunder.

Officiell deltagare i PREVENT_CD

Att förebygga är bättre än att bota.

PREVENT_CD är ett europeiskt vetenskapligt forskningsprojekt för att förebygga celiaki. Projektet studerar diethistoriens inflytande vid förebyggande av celiaki: möjlighet att framkalla tolerans för gluten hos barn som är genetiskt mottagliga för celiaki.

Den Europeiska Unionen finansierar detta forskningsprojekt (EU-FP6-2005-FOOD4B-kontraktnr 036383) som kommer att genomföras i 10 europeiska länder (Italien, Sverige, Nederländerna, Polen, Spanien, Israel, Ungern, Kroatien, Tyskland och Norge) i samarbete med AOECS (Association of European Coeliac Societies).

EASI – European Autoimmunity Standardization Initiative

EASI består av en grupp engagerade forskare och läkare från laboratorier, kliniker och hälsovårdsmyndigheter i olika europeiska länder som samarbetar för att förbättra diagnostisering av autoimmuna och reumatoida sjukdomar.

EASI-nätverket bildades år 2001 genom Phadia, nu Thermo Fisher Scientific, och Allan Wiik (SSI Danmark) och sedan dess pågår ett lyckat samarbete.

 

Om du vill dela med dig av idéer och erfarenheter inom autoimmunitetsdiagnos, ber vi dig att ta kontakt med ditt lokala kontor eller med våra samarbetspartners i ditt land.

Kontor världen över