Forskningsprojektet PREVENT_CD

Att förebygga är bättre än att bota.

PREVENT_CD är ett europeiskt vetenskapligt forskningsprojekt för att förebygga celiaki. Projektet studerar diethistoriens inflytande vid förebyggande av celiaki: möjlighet att framkalla tolerans för gluten hos barn som är genetiskt mottagliga för celiaki.

Den Europeiska Unionen finansierar detta forskningsprojekt (EU-FP6-2005-FOOD4B-kontraktnr 036383) som kommer att genomföras i 10 europeiska länder (Italien, Sverige, Nederländerna, Polen, Spanien, Israel, Ungern, Kroatien, Tyskland och Norge) i samarbete med AOECS (Association of European Coeliac Societies).

Vi deltar officiellt i PREVENTCD.

Läs mer