Organspecifika och systemiska autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar kan delas upp i två grupper: organspecifika sjukdomar och systemiska sjukdomar.

Organspecifika sjukdomar är sjukdomar som t.ex. Hashimotos sjukdom eller celiaki där specifika organ, i celiaki tunntarmens insida, attackeras av immunförsvaret.

Systemiska sjukdomar kan påverka alla delar av kroppen och flera system samtidigt, även flera olika organ. Sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit tillhör gruppen systemiska sjukdomar.

Distributionen av auto-antigenet är det som huvudsakligen avgör sjukdomens yttringar.

 

Kluster av autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar som inte är organspecifika överlappar ofta autoantikroppsprofilerna och de kliniska dragen hos samma person. En patient kan alltså uppvisa vissa egenskaper från SLE och vissa från sklerodermi och sägs då ha ett överlappningssyndrom.

Samma individ kan också ha två helt olika autoimmuna sjukdomar (t.ex. struma och reumatism) samtidigt. Detta händer mycket oftare än det skulle vara troligt om det bara var en slump.

På samma sätt kan det finnas kluster av autoimmuna sjukdomar inom samma familj. Detta fenomen kan till viss del förstås genom den underliggande genetiska basen för dessa sjukdomar men förklarar inte varför en syster i en syskonskara får perniciös anemi och en annan får Hashimotos sjukdom.

Detaljerade beskrivningar av enskilda autoimmuna sjukdomar finns i specialistböcker. Ett litet urval av dessa finns nedan.

Ytterligare specialistböcker:

  • Rose NR, Mackay IR (1998) The autoimmune diseases, 3:e utgåvan. Academic Press, San Diego, CA, USA
  • Ollier W, Symmons DPM (1992) Autoimmunity. BIOS Scientific Publishers Limited, Oxford, Great Britain
  • Stites DP, Terr AI, Parslow TG (1997) Medical Immunology, 9th edition. Appleton & Lange, Stamford, CT, USA