Bindvävssjukdomar

Många av de vanligaste reumatologiska sjukdomarna är autoimmuna till sin natur. Bindvävssjukdomar är ett klassiskt exempel på en grupp systemiska autoimmuna sjukdomar.

1942 beskrev Paul Klemperer likheter mellan systemisk lupus erythematosus (SLE) och sklerodermi, och förklarade att dessa sjukdomar som han kallade "diffuse collagen diseases", har en liknande etiologi. 1952 fick de benämningen bindvävssjukdomar. Ännu senare lades Sjögrens syndrom och poly-/dermatomyotit till i gruppen bindvävssjukdomar.