Blandad bindvävssjukdom (Mixed Connective Tissue Disease, MCTD)

Blandad bindvävssjukdom (MCTD) är ett syndrom med egenskaper från sklerodermi, reumatoid artrit, SLE och polymyosit-dermatomyosit.

Sjukdomen inkluderar artrit, Raynauds syndrom, sklerodermi på fingrarna, muskelsvaghet och ömhet, interstitiell lungsjukdom och hudutslag som liknar antingen dermatomyosit eller SLE.

Dessa patienter har hög nivå av antikroppar mot U1 snRNP. Njursjukdom är ovanligt hos dessa patienter. Sjukdomen verkar svara på måttliga doser av kortikosteroider.