Läkemedelsinducerad lupus

Läkemedelsinducerad lupus erythematosus (DIL) är ett syndrom som liknar systemisk lupus erythematosus, orsakat av olika läkemedel som hydralazin, prokainamid, isoniazid, D-penicillinamin och klorpromazin. Det upphör vanligtvis när den utlösande läkemedelsbehandlingen avslutas.

Cirka 10 % av idiopatisk SLE är läkemedelsinducerad. Incidensen i USA är 15 000 till 20 000 nya fall per år.

75 % av patienterna som behandlas med procainamid utvecklar ANA inom ett år från behandlingsstart. Nära 100 % utvecklar ANA inom två år. De flesta av dem är asymtomatiska men 10-30 % utvecklar läkemedelsinducerad lupus.