Raynauds sjukdom

Raynauds sjukdom är en idiopatisk, vaskulär sjukdom som karakteriseras av bilateral ischemi pga. kramper huvudsakligen i fingrarnas artärer.

Attackerna ger upphov till vitnande, sedan blånande och smärtsam reaktiv hyperemi som vanligtvis utlöses vid kyla eller emotionell stimulering och lindras av värme.