Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk inflammationssjukdom av okänd orsak som karakteriseras av minskad utsöndring från saliv- och tårkörtlar vilket leder till keratokonjunktivitis sicca och xerostomi. Patienten får torrhet i ögon, mun, näsa, luftstrupe, bronker, vagina och hud.

Hos hälften av patienterna framträder sjukdomen som en primär patologisk entitet (primärt Sjögrens syndrom). Hos den andra hälften uppträder sjukdomen i samband med reumatoid artrit eller andra bindvävssjukdomar. 90 % procent av patienterna med Sjögrens syndrom är kvinnor. Genomsnittsåldern för sjukdomsdebuten är 50 år, men den kan också förekomma hos barn.