Autoimmun gastrit

Autoimmun gastrit är en autoimmun sjukdom i magen som orsakas av cirkulerande autoantikroppar mot parietalceller.

Autoimmun gastrit karakteriseras av inflammation och atrofi i magsäckens slemhinna, pseudopylorisk och intestinal metaplasi. Destruktion av slemkörtlarna resulterar i aklorhydri och minskning av produktionen av intrinsic factor, vilket i svåra fall leder till att vitamin B12 inte kan absorberas och till perniciös anemi.

Det kallas även diffus korporal, atrofisk glomerulonefrit eller typ A glomerulonefrit.