Inflammatoriska tarmsjukdomar

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, inflammatory bowel disease) är en grupp kroniska sjukdomar i mag-tarmområdet som kan blossa upp vid olika tillfällen i livet. De vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna är Crohns sjukdom (CD, Crohn’s disease) och Ulcerös kolit (UC, ulcerative colitis). Båda sjukdomarna karakteriseras av perioder av aktiv inflammation, som avlöses av perioder utan symtom. Återfall medför ökning av symtom. Utmattning, buksmärtor och depression härleds dock ofta från IBD även när sjukdomen är i en passiv fas.

(Referens: Russel MG, MD PHD, Bokkers RPH, MDPHD, Bergh van den FAJTM, PhD. Noninvasive diagnostic tools for diagnosing and monitoring inflammatory bowel disease patients. Thermo Fisher Scientific ImmunoDiagnostics Journal No. 1.2012).

 

Crohns sjukdom kan påverka vilken del av mag-tarmområdet som helst, från munnen till anus (skip lesions). Majoriteten av inflammationsprocesserna startar i terminala ileum.

Inflammationen i ulcerös kolit begränsas till tjocktarmen och ändtarmen.