Perniciös anemi

Perniciös anemi är slutstadiet på en autoimmun gastrit som resulterar i destruktion av magsäckens slemhinna, en sjukdom som kan förutspås långt innan den visar sig kliniskt.

Endast en liten del (10-15 %) av patienterna med autoimmun gastrit utvecklar perniciös anemi. Trots detta är perniciös anemi, med en uppskattad prevalens på 1,9 % i den västerländska vuxna befolkningen vid, eller över 60 års ålder, den vanligaste orsaken till brist på vitamin B12 i dessa populationer.

Trots att den är "tyst" ända till slutstadiet kan magsåret förutsägas åratal innan de kliniska yttringarna genom immunologiska markörer som är specifika för gastrisk autoimmunitet. Gastriten resulterar i en brist på intrinsic factor, ett protein som binds lätt till vitamin B12 och främjar dess transport till ileum för absorption. Därför uttrycks gastriten kliniskt som vitamin B12-brist associerat med megaloblastisk anemi. Anemin var visserligen "perniciös" när den först upptäcktes, men kan nu kontrolleras med lätthet genom behandling med vitamin B12.