Diabetes mellitus

Diabetes mellitus indelas i insulinberoende diabetes mellitus (IDDM) eller typ I-diabetes och icke insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM) eller typ II-diabetes.

Den första är en autoimmun sjukdom där destruktionen av de insulinproducerande betacellerna i de Langerhanska öarna i bukspottskörteln resulterar i insulinbrist.

Detta står i kontrast mot defekten vid typ II diabetes mellitus, där målorganen är resistenta mot insulinets effekt. Denna typ förekommer nästan uteslutande hos individer under 30 år och debuterar oftast mellan 10 och 14 år. Den förekommer främst hos vita (kaukasier) och har en prevalens på cirka 0,25 % i både USA och Europa (andra data: 0,2 %). Incidensen för denna sjukdom har ökat något under de senaste 50 åren.