Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit är en sällsynt form av kronisk hepatit med okänd orsak och som associeras med olika autoimmuna fenomen.

Sjukdomen drabbar vanligtvis kvinnor och är vanligare hos personer av nordeuropeisk härkomst.

De huvudsakliga histologiska fynden i levern är preiseptal inflammation, där nekros av hepatocyter i det periportala området, disruption av gränsplattan till portazonen, och lokal infiltration av lymfoidceller förekommer.