Reumatoid artrit

Reumatiska sjukdomar är bindvävssjukdomar, särskilt i leder och relaterade strukturer och karakteriseras av inflammation, degeneration eller metaboliska störningar.

De åtföljs av smärta, stelhet eller begränsad rörlighet i dessa delar. Reumatism som är begränsad till leder klassas som artrit.

Vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar är autoimmuna inslag del av patogenesen.

 

Det är viktigt att diagnostisera autoimmuna sjukdomar i ett tidigt skede eftersom endast tidig diagnos och omedelbar behandling motverkar irreparabla skador från sjukdomens förlopp.